Slide background

Een goede vraag brengt meer

dan een onbevredigend antwoord

Filosofische Praktijk Denk-wijzer

Filosoferen over uw kwestie bij Filosofische Praktijk Denk-wijzer

Of eigenlijk meer: bevragen, want het onderzoek resulteert uiteindelijk elke keer weer in een vraag die de cliënt formuleert: een levensvraag. Uw eigen levensvraag.

Het is dat ‘niet-weten’ dat we gaan verkennen

Bij Denk-wijzer komen kwesties vragenderwijs naar voren die we in ons dagelijks leven misschien niet altijd herkennen, maar wanneer we de kwestie nader gaan onderzoeken, we aan onszelf merken dat die iets met ons doet. Weerstand, een onbehaaglijk gevoel, boosheid, verdriet, of wat dan ook. We weten vaak niet waar die emotie door veroorzaakt, maar we herkennen wel dat het ons raakt.

Wijzer worden en meer levensvreugde

Om dit proces te doorbreken kan een filosofische benadering helpen zicht te krijgen op uw kwestie. Met een neutraal persoon het denkproces op gang brengen om uw kwestie écht te gaan bevragen.
Zo´n persoon is de Filosofisch Practicus. Leo is zo’n Filosofisch Practicus. Hij kan u helpen wijzer te worden. En door die verkregen wijsheid meer levensvreugde te krijgen en uw leven meer betekenis te geven. Voor uzelf en voor de degenen die u omringen.

werkwijze

Een goede vraag is duurzaam

De methode bestaat uit het vragenderwijs benaderen van de kwestie van de bezoeker. Het gaat er niet om tot antwoorden te komen. Het voordeel van het gebrek aan focus op de antwoorden, is dat de vraag langer mee kan dan het antwoord, waarmee de vraag duurzamer is. Het antwoord op een vraag van vandaag kan morgen veranderd zijn, terwijl de vraag er dan nog steeds is. De vraag gaat dus langer mee. Door niet te zoeken naar oplossingen, wordt de weg vrijgemaakt om de kwestie, uw kwestie te gaan bevragen.

Gratis kennismakingsgesprek
Ieder geïnteresseerde kan een gratis kennismakingsgesprek aangaan met Leo. Sterker nog, aan eventuele gesprekken gaat altijd een kennismakingsgesprek vooraf. In dat gesprek komt aan de orde wat u wel en niet mag verwachten.

Wilt u uw probleem of kwestie écht aanpakken en onderzoeken wat een serie gesprekken u kan brengen? Dan is een vrijblijvend kennismakingsgesprek een eerste stap tot verder onderzoek.
 Als u en Leo vinden dat gesprekken zinvol zijn, dan kunnen we gesprekken in gaan plannen.

Praktische informatie

lees meer en bekijk de introductie video

Leo Hollander

Filosofisch practicus

Filosofisch practicus Leo Hollander (1966) heeft veel ervaring opgedaan in situaties waarin mensen hun passie en talent tot uiting willen brengen en hun ambitie willen verwezenlijken in het werk.
In werksituaties ontmoeten ambitie en talent, samenwerken elkaar net zo goed als arbeidsongeschiktheid, machtsverhoudingen en ontslag. Diep ingrijpende dingen wisselen elkaar in het werk met rap tempo af. Net als buiten het werk, in de privé-omgeving.

Leo is uitermate bedreven in het communiceren met mensen door zijn uitgebreide ervaring met mensen vanuit verschillende achtergronden in zowel binnen- als buitenland. Door zijn mensgerichte houding heeft Leo oog voor de filosofie van elk individu en zijn of haar uitdagingen.

Leo is gekwalificeerd Filosofisch Practicus en aangesloten bij het Gilde voor Filosofisch Practici.

logo

  • Peter
  • REFERENTIE
  • Karen-van-de-Wiel