Lucht

achter elke vraag...

...schuilt een vraag over zingeving...

Filosofische Praktijk Denk-wijzer

Gele wolk

Filosoferen over uw kwestie bij dé Filosofische Praktijk Denk-wijzer

Het bevragen van uw kwestie staat centraal. Niet het geven van antwoorden. Met vragen ontdekken we waar de schoen wringt. Dit onderzoek leidt elk gesprek weer tot een vraag die de cliënt formuleert: een levensvraag. Uw eigen levensvraag staat centraal in de Filosofische Praktijk Denk-wijzer. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: wat moet ik doen of wat moet ik kiezen?

Het is dat ‘niet-weten’ dat we gaan verkennen

Bij Denk-wijzer komen zaken die ons verhinderen voluit te leven naar boven. Geen mens zonder bagage en soms zit die bagage in de weg. U weet zeer waarschijnlijk niet waardoor uw kwestie wordt veroorzaakt. Het is in het ‘niet-weten’ waarin de kwestie ligt die u gaat onderzoeken. U zult zelf merken dat er beweging in uw kijk op uw kwestie komt. Blijdschap en herkenning, maar ook weerstand of een onbehaaglijk gevoel. We weten vaak niet waar die emotie door veroorzaakt, maar we herkennen wel dat het ons raakt.

Inzicht, wijzer worden en meer levensvreugde

Een praktisch filosofische benadering kan u helpen zicht te krijgen op uw kwestie. Met een neutraal persoon die helemaal niets van u weet en die nergens vanuit gaat, kunt u uw denkproces op gang brengen om écht inzicht te krijgen. Zo´n ‘niet-wetend’ persoon is de Praktisch Filosoof. Leo is zo’n Praktisch Filosoof. Hij helpt u bij het inzichtelijk maken van dat wat u al langere tijd dwars zit. Bijkomstig wordt u wijs door uw eigen wijsheid. Hoe mooi is dat? En wijsheid heeft als neveneffect: meer levensvreugde. Voor uzelf en voor de degenen die u omringen. Niet zelden gaan beter worden en wijs worden hand in hand!

Naar de dokter, specialist, coach of toch maar naar de praktisch filosoof?

Sommigen gaan naar een dokter. Een dokter kan doorverwijzen, of schrijft een behandeling voor met de bedoeling u weer beter te late worden. Zowel gezonde als zieke mensen komen naar de praktisch filosoof. De uitdaging, probleem of kwestie die ze meenemen lost een praktisch filosoof niet. Hij weet niet wat het probleem werkelijk is. Wat hij wel weet is dat hij de cliënt kan laten ontdekken waar hij bewust of onbewust nog geen inzicht in heeft, bijvoorbeeld partnerkeuze. Sommigen beschouwen het als een alternatieve geneeswijze, ik houd het bij praktische filosofie.

now English intro available!

werkwijze

Een goede vraag is duurzaam; werkwijze

De methode bestaat uit het vragenderwijs benaderen van uw kwestie. Het gaat er niet om om tot antwoorden te komen, het gaat erom dat u inzicht krijgt in dat wat u bezighoudt, of zelfs dwarsligt. Als u inzicht heeft in een terugkerend probleem, dan krijgt u zicht op wat u werkelijk dwars zit.

Daarentegen kan het antwoord op een vraag van vandaag  morgen anders zijn, terwijl de vraag er dan nog steeds is. En u dacht dat u het probleem had opgelost? De vraag gaat vaak langer mee. Door niet te zoeken naar oplossingen, wordt de weg vrijgemaakt om de kwestie, uw kwestie te gaan bevragen.

Gratis kennismakingsgesprek
U kunt altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aangaan met Leo. Sterker nog, aan eventuele gesprekken gaat altijd een kennismakingsgesprek vooraf. In dat gesprek komt aan de orde wat u wel en niet mag verwachten. Het verplicht u verder tot niets.

Wilt u uw probleem of kwestie écht aanpakken en onderzoeken wat een serie gesprekken u kan brengen? Dan is een  kennismakingsgesprek een eerste stap tot verder onderzoek. Als u en Leo vinden dat gesprekken zinvol zijn, dan kunnen we gesprekken in gaan plannen.

Praktische informatie

lees meer en bekijk de introductiefilmpje

Leo Hollander

Praktisch Filosoof

Praktisch Filosoof Leo Hollander (1966) heeft veel ervaring opgedaan in situaties waarin mensen hun passie en talent tot uiting willen brengen en hun ambitie willen verwezenlijken in het werk.
In werksituaties ontmoeten ambitie en talent, samenwerken elkaar net zo goed als arbeidsongeschiktheid, machtsverhoudingen en ontslag. Diep ingrijpende dingen wisselen elkaar in het werk met rap tempo af. Net als buiten het werk, in de privé-omgeving.
Leo is uitermate bedreven in het communiceren met mensen door zijn uitgebreide ervaring met mensen vanuit verschillende achtergronden in zowel binnen- als buitenland. Door zijn mensgerichte houding heeft Leo oog voor de filosofie van elk individu en zijn of haar uitdagingen. Het ontstaan van dé Filosofische Praktijk Denk-wijzer was daardoor eigenlijk een kwestie van tijd.

Leo is gekwalificeerd Praktisch Filosoof en aangesloten bij het Gilde voor Filosofisch Practici.

logo