Zingeving: laten behandelen of durf je zelf te handelen?

Nederlanders zijn één van de gelukkigste mensen ter wereld. Tegelijkertijd wordt in Nederland de meeste depressiviteit  vastgesteld.
Het opvallende eraan is dat beide constateringen je enorm kunnen helpen. Helpen bij je keuze in laten behandelen of zelf handelen. En jouw zingeving speelt daarin de centrale rol. Hoe? Ontdek het in in deze blogpost!

inhoud

gelukkig-damiaan-denys-depressief
Gelukkig én depressief in 1 land...

We zijn gelukkig dan ooit, en tegelijkertijd depressiever dan ooit

update: 17/11/2021. Ieder mens is in zijn leven weleens somber of gefrustreerd. Voelt zich afgewezen, verdrietig of misschien zelfs wel ongelukkig. Eén derde van de Nederlanders voelt zich eenzaam (Cijfers over eenzaamheid). Zeker als dat vervelende gevoel langer aanhoudt, dan is het heel goed mogelijk dat je dat van jezelf niet waarneemt. Totdat wat je dwars zit je dagelijks functioneren gaat hinderen. Dat kan het moment zijn dat je doet besluiten naar de dokter te gaan. Zijn je psychische klachten duurzaam, dan kun je je laten doorverwijzen worden naar bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater.

Nu zijn wachtlijsten bij de psychiater lang en psychische klachten lastig objectief te maken. En de kans dat je van je klachten af zou raken door ze te laten behandelen, is niet gegarandeerd.
Daarnaast betekent behandelen automatisch problematisering van je ongerief. Waar bovenop medicalisering komt. Hiermee bedoel ik dat waar je mee worstelt gezien wordt als een probleem dat opgelost moet worden. Een oplossing die gevonden moet worden in het medisch circuit.

Met het stellen van een diagnose, wordt je tevens gelabeld. Door de psycholoog, coach of psychiater. Maar ook door je omgeving en jezelf. Bijvoorbeeld iemand die de diagnose depressie krijgt, is daarmee die ziekte geworden, terwijl die persoon zich vóór de diagnose eigenlijk somber voelde.

Hulpverlener gaat behandelen

Wanneer je ongenoegen ervaart is het logisch dat je wilt dat dat ongemak verdwijnt.
Een mens heeft de natuurlijke neiging pijn en verdriet te mijden. Dus dat je daar met een ander over spreekt om van je probleem af te komen, is heel vanzelfsprekend. We doen dan een beroep op een hulpverlener die onze nood gaat lenigen. Een huisarts, coach, psycholoog, psychiater of welk ander die je helpt met het oplossen van je probleem. Allen behandelen ze jouw probleem om het te fixen.
Wat nu als je zelf gaat handelen? Zelf de verantwoordelijkheid aanvaarden voor je levensvragen?

Video: Arts als patiënt over hoe protocol leidt tot verwaarlozing van mens-zijn.

vrouw-behandelen-handelen
Ff denken: behandelen of zelf handelen?

Verschil tussen psychiater en filosoof

Opvallend is dat een psychiater in zijn praktijk met dezelfde vragen geconfronteerd wordt als de filosoof. Het zijn levensvragen als: wie ben ik, wat wil ik, waarom ben ik hier? Hoe kan ik goed leven, ben ik wel echt vrij en wat is waar? Filosofie en psychiatrie delen een gemeenschappelijke interesse in de mens, zijn essentie en zijn fundamenteel tekort.

Er is echter ook een groot verschil tussen beide.
Een psychiater benadert het probleem dat een mens heeft vanuit een ziekte en start na de diagnose met behandelen. Protocollen schrijven therapie en medicatie voor.
Behandelen in de praktische filosofie bestaat uit zelf handelen. Daar ligt de focus van de kwestie op de mens, die met een probleem kampt waar hij van af wil. Om ervan af te willen zal hij wel zelf aan de slag moeten. Daarin ligt het zelf handelen.
Daarom twee buitengewone voorbeelden van twee psychiaters die in hun handelen de eigen verantwoordelijkheid naar zich toe trekken.

Over pillen en zingeving

Jules Tielens, psychiater die zijn eigen psychosecentrum in Amsterdam oprichtte, nu werkzaam bij Bij Bram, is van mening dat mensen die aan psychoses lijden muziek moeten maken, praten, of yoga beoefenen. Naast reguliere medische zorg niet alleen behandelen, maar juist ook zelf handelen.
Hij stelt ze vragen als: ‘Wie ben jij, wat verwacht je van het leven, wat is voor jou de zin van het leven? Vragen die jij en ik hebben, of je pillen slikt of niet. Vragen over zingeving.

man-behandelen-handelen
Wat is wijsheid: laten behandelen of zelf handelen?

Bram Bakker, psychiater koos niet voor behandelen

De bekende psychiater Bram Bakker is altijd open geweest over zijn depressie. Hij koos ervoor zich niet te laten behandelen.

…baat bij wijs persoon die lastige vragen stelt…

De remedie bestond voor deze psychiater dus niet uit therapie of pillen. Wel zegt hij baat te hebben bij een wijs persoon die hem lastige vragen stelt. Als een psychiater meldt dat hij baat heeft bij goede vragen stellen die er toe doen in ieders leven, dan raakt hij dichter bij onze uitdagingen dan wanneer hij pillen voorschrijft. Hij kiest daarmee voor een alternatief voor het reguliere behandelen.

Behandelen en handelen naast elkaar

Denk-Wijzer heeft klanten die gebruikmaken van ggz-instellingen of dat hebben gedaan. Het gebruik maken van Denk-Wijzer levert, net als elke andere klant, inzicht in de eigen kwestie. De gesprekken komen nooit in plaats van behandelen, maar activeren wel het zélf handelen.

Deel dit stuk:

Share on facebook
Delen via Facebook
Share on twitter
Delen via Twitter
Share on whatsapp
Delen via WhatsApp
Share on linkedin
Delen via LinkedIn
Share on email
Delen via Email

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk