Somber? Laten behandelen of zelf handelen?

Inhoud

Nederlanders zijn één van de gelukkigste mensen ter wereld. Tegelijkertijd wordt in Nederland de meeste depressiviteit  vastgesteld.
Het opvallende eraan is dat beide constateringen je enorm kunnen helpen. Ze helpen bij je keuze: laten behandelen of zelf handelen? En jouw zingeving speelt daarin de centrale rol. Hoe? Ontdek het in in deze blogpost!

inhoud

gelukkig-damiaan-denys-depressief
De bekende psychiater Denys meent dat we gelukkig én depressief zijn.

We zijn gelukkig dan ooit, en tegelijkertijd depressiever dan ooit

Ieder mens is in zijn leven weleens somber of gefrustreerd.
Voelt zich afgewezen, verdrietig of misschien zelfs wel ongelukkig. Eén derde van de Nederlanders voelt zich eenzaam (Cijfers over eenzaamheid). Zeker als dat vervelende gevoel langer aanhoudt, dan is het heel goed mogelijk dat je dat van jezelf niet waarneemt. Totdat wat je dwars zit je dagelijks functioneren gaat hinderen. Dat kan het moment zijn dat je doet besluiten naar de dokter te gaan. Zijn je psychische klachten zoals somberheid duurzaam, dan kun je je laten doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater.

Naar psycholoog of psychiater?

Nu zijn wachtlijsten bij de psychiater lang en psychische klachten lastig objectief te maken. En de kans dat je van je klachten af zou raken door ze te laten behandelen, wordt vooraf niet gegarandeerd.
Daarnaast betekent behandelen automatisch een problematisering van je ongerief. Je krijgt een bepaalde diagnose, al was het maar om de financiering van je behandeling te regelen.
Daar bovenop komt een eventuele medicalisering. Dat waar je mee worstelt, wordt gezien als een probleem dat opgelost moet worden. Een oplossing die je kunt zoeken in het medisch circuit.

Met het stellen van een diagnose, wordt je tevens gelabeld. Door de psycholoog, coach of psychiater. Maar ook door je omgeving en jezelf. Bijvoorbeeld iemand die de diagnose depressie krijgt, is daarmee die ziekte geworden, terwijl die persoon zich vóór de diagnose eigenlijk somber voelde.

Hulpverlener gaat behandelen

Wanneer je ongenoegen ervaart is het logisch dat je wilt dat dat ongemak verdwijnt.
Een mens heeft de natuurlijke neiging pijn en verdriet te mijden. Dus dat je daar met een ander over spreekt om van je probleem af te komen, is heel vanzelfsprekend. We doen dan een beroep op een hulpverlener die onze nood gaat lenigen. Een huisarts, coach, psycholoog, psychiater of welk ander die je helpt met het oplossen van je probleem. Allen behandelen ze jouw probleem om het te fixen.
Los van wat je kiest, is er altijd die andere mogelijkheid: zelf handelen. Zelf de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de levensvragen die je hebt.

Video: Arts als patiënt over hoe protocol leidt tot verwaarlozing van mens-zijn.

vrouw-behandelen-handelen
Ff denken: behandelen of zelf handelen?

Verschil tussen psychiater en filosoof

Opvallend is dat een psychiater in zijn praktijk met dezelfde vragen geconfronteerd wordt als de filosoof. Het zijn levensvragen als: wie ben ik, wat wil ik, waarom ben ik hier? Hoe kan ik goed leven, ben ik wel echt vrij en wat is waar? Filosofie en psychiatrie delen een gemeenschappelijke interesse in de mens, maar ook zijn essentie en zijn fundamenteel tekort.

wél oorzaak onderzoeken bij praktisch filosoof…!

Er zijn een paar verschillen tussen de psychiater en de praktisch filosoof.
Een psychiater benadert het probleem dat een mens heeft vanuit een ziekte en start na de diagnose met behandelen. Protocollen schrijven therapie en medicatie voor. De oorzaak van de vastgestelde ziekte wordt niet onderzocht.
Bij de praktische filosofie is alles vatbaar voor onderzoek, zolang het te maken heeft met wat jou aan het hart gaat. En onderzoek naar de oorzaak van je somberheid is juist effectief, omdat zich achter die somberheid de oorzaken schuil houden.

Bekende psychiater

Je wilt toch weten wat er aan de hand is?!?
De focus van de kwestie ligt op de mens, die met een probleem kampt waar hij van af wil. Om ervan af te komen zal hij wel zelf aan de slag moeten. Daarin ligt het zelf handelen. Het onderzoeken van je eigen uitdaging levert je altijd winst op. Omdat je het onderzoek zelf doet. 
Daarom twee buitengewone voorbeelden van twee bekende psychiaters die in hun handelen de eigen verantwoordelijkheid naar zich toe trekken.

Over pillen en zingeving

Jules Tielens, psychiater die zijn eigen psychosecentrum in Amsterdam oprichtte, nu werkzaam bij Bij Bram, is van mening dat mensen die aan psychoses lijden het beste muziek kunnen maken, praten, of yoga beoefenen.
Naast reguliere medische zorg niet alleen behandelen, maar juist ook zelf handelen.
Hij stelt ze vragen als: ‘Wie ben jij, wat verwacht je van het leven, wat is voor jou de zin van het leven? Vragen die jij en ik hebben, of je pillen slikt of niet. Vragen over zingeving.

man-behandelen-handelen
Wat is wijsheid: laten behandelen of zelf handelen?

Bram Bakker, psychiater kiest niet voor behandelen

De bekende psychiater Bram Bakker is altijd open geweest over zijn depressie. Hij koos ervoor zich niet te laten behandelen.

…baat bij wijs persoon die lastige vragen stelt…

De remedie bestond voor deze psychiater dus niet uit therapie of pillen. Wel zegt hij baat te hebben bij een wijs persoon die hem lastige vragen stelt.
Als een psychiater meldt dat hij baat heeft bij goede vragen stellen die er toe doen in ieders leven, dan realiseert hij zich dat het reflecteren op zijn depressie een wijze excercitie is. Deze bekende psychiater kiest daarmee voor feitelijk voor een filosofische benadering van zijn depressie.

Behandelen en handelen naast elkaar

Denk-Wijzer heeft klanten die gebruikmaken van ggz-instellingen of hebben dat gedaan. Het gebruik maken van Denk-Wijzer levert, net als elke andere klant, inzicht in de eigen kwestie. De gesprekken komen nooit in plaats van behandelen, maar activeren wel het zélf handelen.

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk