vrouw angststoornis kijkt bang

denk zelf met Denk-wijzer

behandeling symptomen angstoornis?

Hoe behandel je angststoornis symptomen?

Ben je bang dat je bovenmatige angsten hebt en woon je in Rotterdam, Breda, Bergen op Zoom of Antwerpen? Ofwel, heb je last van symptomen van een angststoornis?
Angst is de perfecte raadgever om ons te behoeden voor gevaar. Bang zijn voor iets is dus heel functioneel. Het helpt ons te overleven in onze behoorlijk gevaarlijke wereld. Een volledig angstvrij individu zal de onveilige omgeving waarin we verkeren niet overleven. Of dat nu in de jungle is of in de directiekamer.

Angststoornissen zijn de prijs die we betalen voor het geschenk van de angst. Mensen met verschijnselen van zo´n stoornis hebben zonder reden een angstaanval, of de angst staat in geen verhouding tot enig werkelijk gevaar. We spreken van een angststoornis als die als zodanig is vastgesteld door een psychiater. Verderop zal je lezen dat een angst geen stoornis hoeft te zijn om er last van te hebben en dat er een alternatief is voor de psycholoog of psychiater. Eentje die niet uitgaat van angst in relatie tot ziekte, maar als signaal voor prangende levensvragen. Want hoe kijk je aan tegen de behandeling van de symptomen vaan een angststoornis?
Eerst is het misschien goed om te weten wat een angststoornis eigenlijk is. Vliegangst, pleinvrees, verlatingsangst, hoogtevrees, smetvrees, angst voor spinnen en clowns zijn geen angststoornissen. Ze zijn misschien ongemakkelijk, maar ze werken in principe niet structureel storend voor leiden van een volledig leven. Ook zijn niet zo irreëel en dus voorstelbaar en beheersbaar.

Wat is een angststoornis?

Een angststoornis zorgt ervoor dat je ineens overrompeld wordt door angst en soms weet je niet waarom. Angststoornissen bestaan er in verschillende soorten en maten. Vanzelfsprekend is angst de centrale factor in al van deze stoornissen, maar de precieze symptomen angststoornis zijn bij iedereen anders. De angststoornissen (volgens DSM-5, het diagnostisch handboek) op een rij:

Paniekstoornis

Is je meerdere malen een paniekaanval overkomen?  Dan heb je extreme angst en nerveuze spanning meegemaakt. Als die die paniekaanval je daarnaast ook behoorlijk heeft aangegrepen dan kan er sprake zijn van tekenen die duiden op een angststoornis?

Je hebt het gevoel ineens overvallen te worden door een gruwelijk angstgevoel. Het hart begint heftig te bonzen en je weet niet waarom. Misschien denk je dat je een hartaanval hebt. Je begint te zweten, hapt naar adem, je voelt je duizelig en dodelijk angstig. Een ander of jezelf kan je niet kalmeren.

Fobiën

Een fobie betekent dat je angst zo hevig is, dat die in geen enkele verhouding staat tot het werkelijk aan een bepaalde situatie verbonden gevaar. Je voelt een verlammend nerveuze spanning en je probeert bewust of onbewust situaties te voorkomen, waarbij je dat gevaar ervaart.

Agorafobie

Het vermijden van bepaalde plaatsen of situaties, zoals een drukke snelweg, over een brug rijden, een feestje waar je niemand kent. Sommige omgevingen of situaties (vliegreizen, zakelijke besprekingen, boodschappen doen in de supermarkt) kunnen bijzonder moeilijk zijn, omdat je daar niet gemakkelijk weg kunt. Sommigen gebruiken een steuntje in de rug, bijvoorbeeld door een vriend of talisman mee te nemen.
De mate van vermijden verschilt van persoon tot persoon, maar kan zo hevig worden dat het steeds moeilijker wordt een volledig leven te leiden.

Sociale fobie

Een sociale fobie is een fobie waarbij je bang bent om kritisch bekeken te worden. Het paradoxale hiervan is dat sommige mensen zo bang zijn in het bijzijn van anderen een figuur te slaan of in hun hemd te worden gezet, dat ze juist die sociale situaties gaan vermijden die voor een compleet leven zo belangrijk zijn.

Specifieke fobie

Je hebt een onredelijke en buitengewone angst voor specifieke objecten of situaties. De angst kan groot zijn en gepaard gaan met een paniekaanval. De fobie kan in het dagelijks leven belemmerend zijn. Je angst of vermijding van het object of situatie verstoort je leven. Veelvoorkomende fobieën zijn de angst te moeten overgeven, te zullen stikken of een ziekte zoals kanker of aids op te lopen.

Gegeneraliseerde angststoornis

Je maakt je overal zorgen en je hebt moeite je zorgen de baas te blijven. Vaak al vanaf jonge leeftijd en gedurende het hele leven. Daarnaast ondervindt je symptomen als rusteloosheid, opgejaagdheid, moeite met concentreren, prikkelbaarheid en slecht slapen.

Moed gevraagd voor overwinnen angst!

Angst is een diepe basisemotie. Daarmee zijn symptomen van een angststoornis een signaal dat je het beste serieus kunt nemen. Er bestaat namelijk een nauw verband tussen je gemoedstoestand en hoe je je lichamelijk voelt. De natuurlijke neiging van de mens om angst te vermijden, zorgt er ook voor dat we geneigd zijn weg te kijken van datgene dat ons de angst bezorgt. Dit kan zo ernstig worden dat het je belemmerd een normaal leven te leiden, een baan te hebben, of relaties te onderhouden. Het risico dat de klachten erger worden als ze geen aandacht krijgen, is groot, juist vanwege het vermijdingsgedrag. Het kan zich zodanig opstapelen dat de angsten je leven gaan beheersen. Het is daarom van groot belang aandacht te geven aan je angsten.

Een psycholoog of psychiater is expert op het gebied van de behandeling van een angststoornis. Wat je natuurlijk het liefste wilt is de oorzaken achterhalen van je angsten, niet alleen de symptomen bestrijden. Daar is moed voor nodig, waardoor het nog niet zo makkelijk is. Maar geweldig is dat de prijs van je inspanning veel groter wordt als je een beroep kunt doen op je eigen wijsheid. De manier om de oorzaken te achterhalen is via onderzoek, een methode die binnen de filosofie het middel is om het waarom te achterhalen.

Durf jij je monster in de ogen te kijken?

Omdat je gemoedstoestand zo nauw verweven is met je lichamelijke toestand is het onderzoeken van je angsten ook mogelijk door van je eigen wijsheid gebruik te maken. Niemand kan jou beter beschouwen dan jijzelf. Voor het inzicht krijgen in jouw angsten is het maar de vraag of medicatie en een behandeling de beste oplossing is. Zo zijn angstreducerende middelen allemaal potentieel verslavend. Bij bestrijding van paniekaanvallen is het moeilijk om met deze medicijnen te stoppen, omdat de ontwenningsverschijnselen een perfecte kopie opleveren van een paniekaanval.
Een praktisch filosoof helpt jou je eigen wijsheid aan te boren, zonder de afhankelijkheid van iets of iemand anders. Wil je weten welke meerwaarde een praktisch filosofisch gesprek jou kan opleveren?

Maak nu online een afspraak:

Durf jij het aan? Het monster dat angst heet in de ogen te kijken? Praktische filosofie stelt de overtuiging die je over je kwestie hebt ter discussie, niet het onderwerp zelf. Het bevragen van je angsten en niet op het eventuele antwoord erop. In de vragen schuilt het inzicht dat jou wijsheid geeft over de symptomen van jouw angststoornis
Heb je vrees voor jouw angst en wil je daarvan af? Maak dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Leo Hollander.

Er is veel informatie te googelen over angststoornissen. De zelfhulp die er wordt aangeboden is door het gebrek aan werkelijk contact niet duurzaam te noemen. De overheid informeert over angststoornissen om aandacht te geven aan 1 op de 5 Nederlanders die er last van hebben.