fbpx
vrouw angststoornis kijkt bang

denk eens met Denk-wijzer

wil je van je angsten af?

Hoe behandel je angststoornis symptomen?

Ben je bang je bovenmatige angsten hebt en woon je in Rotterdam, Breda, Bergen op Zoom of Antwerpen?
Angst is de perfecte raadgever om ons te behoeden voor gevaar. Bang zijn voor iets is dus heel functioneel. Het helpt ons te overleven in onze behoorlijk gevaarlijke wereld. Een volledig angstloos individu zal de onveilige omgeving waarin we verkeren niet overleven. Of dat nu in de jungle is of in de directiekamer. Angststoornissen zijn de prijs die we betalen voor het geschenk van de angst. Mensen met zo´n stoornis hebben zonder reden een angstaanval, of de angst staat in geen verhouding tot enig werkelijk gevaar. We spreken van een angststoornis als die als zodanig is vastgesteld door een psychiater. Verderop zal je lezen dat een angst geen stoornis hoeft te zijn om er last van te hebben en er een alternatief is voor de psychiater. Want hoe kijk je aan tegen de behandeling van symptomen angststoornis?
Maar eerst is het misschien goed om te weten wat een angststoornis eigenlijk is.

Wat is een angststoornis?

Een angststoornis zorgt ervoor dat je ineens overrompeld wordt door angst en soms weet je niet waarom. Angststoornissen bestaan er in verschillende soorten en maten. Vanzelfsprekend is angst de combinerende factor in al van deze stoornissen, maar de precieze symptomen angststoornis zijn bij iedereen anders. De angststoornissen (volgens DSM-5, het diagnostisch handboek) op een rij:

Paniekstoornis

Je hebt het gevoel ineens overvallen te worden door een gruwelijk angstgevoel. Je hart begint heftig te bonzen en je weet niet waarom. Je denkt misschien dat je een hartaanval hebt. Je begint te zweten, hapt naar adem, je voelt je duizelig en dodelijk angstig. Jezelf kalmeren helpt niet.

Fobiën

Een fobie betekent dat je angst zo hevig is, dat die in geen enkele verhouding staat tot het werkelijk aan een bepaalde situatie verbonden gevaar. Je voelt je een verlammend nerveuze spanning en je probeert bewust of onbewust de situaties te voorkomen, waarbij je dat gevaar ervaart.

Agorafobie

Het vermijden van bepaalde plaatsen of situaties, zoals een drukke snelweg, over een brug rijden, een feestje waar je niemand kent. Sommige omgevingen of situaties (vliegreizen, zakelijke besprekingen, boodschappen doen in de supermarkt) kunnen bijzonder moeilijk zijn, omdat u daar niet gemakkelijk weg kunt. Sommigen gebruiken een steuntje in de rug, bijvoorbeeld een vriend of talisman.
De mate van vermijden verschilt van persoon tot persoon, maar kan zo hevig worden dat het steeds moeilijker wordt een volledig leven te leiden.

Sociale fobie

Een sociale fobie is een fobie waarbij u bang bent om kritisch bekeken te worden. Het paradoxale hiervan is dat sommige mensen zo bang zijn in het bijzijn van anderen een figuur te slaan of in hun hemd te worden gezet, dat ze juist die sociale situaties gaan vermijden die voor een compleet leven zo belangrijk zijn.

Specifieke fobie

Je hebt een onredelijke en buitengewone angst voor specifieke objecten of situaties. De angst kan groot zijn en gepaard gaan met een paniekaanval. De fobie kan in het dagelijks leven belemmerend zijn. Je angst of vermijding van het object of situatie verstoort je leven. Veelvoorkomende fobieën zijn de angst te moeten overgeven, te zullen stikken of een ziekte zoals kanker of aids op te lopen.

Gegeneraliseerde angststoornis

Je maakt je overal zorgen en je hebt moeite je zorgen de baas te blijven. Vaak al vanaf jonge leeftijd en gedurende het hele leven. Daarnaast ondervindt je symptomen als rusteloosheid, opgejaagdheid, moeite met concentreren, prikkelbaarheid en slecht slapen.

Je angst bevragen met Leo

Angst is een diepe basisemotie. Er bestaat een nauw verband tussen je gemoedstoestand en hoe je je lichamelijk voelt. De natuurlijke neiging van de mens om de angst te vermijden, zorgt er ook voor dat we geneigd zijn weg te kijken van datgene dat ons de angst bezorgt. Dit kan zo ernstig worden dat het je belemmerd een normaal leven te leiden, een baan te hebben, of relaties te onderhouden. Het risico dat de klachten erger worden als ze geen aandacht krijgen, is groot, juist vanwege het vermijdingsgedrag. Het kan zich zodanig opstapelen dat de angsten je leven gaan beheersen.
Het is daarom van groot belang aandacht te geven aan de je angsten. Een psychiater is expert op het gebied van de behandeling van een angststoornis. Wat je natuurlijk het liefste wilt is de oorzaken achterhalen van je angsten, niet alleen de symptomen bestrijden. De manier om de oorzaken te achterhalen is via onderzoek, een methode die binnen de filosofie het middel is om het waarom te achterhalen.

Omdat je gemoedstoestand zo nauw verweven is met je lichamelijke toestand is het onderzoeken van je angsten ook mogelijk door van je eigen wijsheid gebruik te maken. Niemand kan jou beter beschouwen dan jijzelf. Voor het inzicht krijgen in jouw angsten is het maar de vraag of medicatie en een behandeling de beste oplossing is. Zo zijn angstreducerende middelen allemaal potentieel verslavend. Bij bestrijding van paniekaanvallen is het moeilijk om met deze medicijnen te stoppen, omdat de ontwenningsverschijnselen een perfecte kopie opleveren van een paniekaanval.
Een praktisch filosoof helpt jou je eigen wijsheid aan te boren, zonder de afhankelijkheid van iets of iemand anders.

Durf jij het aan? Het monster dat angst heet in de ogen te kijken? Praktische filosofie stelt de overtuiging die over je kwestie hebt ter discussie, niet het onderwerp zelf. Het bevragen van angsten en niet op het eventuele antwoord erop.
Heeft u vrees voor uw angst en wilt u daarvan af? Maak dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Leo Hollander.