Hoe tast Corona ons denken aan?

Inhoud

Als je in andere tijden zou zeggen dat Corona hersenen aantast, dan denk je waarschijnlijk aan een bepaald bier. Alcohol de de hersenen beschadigen.
Of Corona onze hersenen aantast? Hoe dan ook, het roept nog steeds sterke reacties bij ons op.
Waardoor de vraag of Corona ons denken aan wel degelijk gerechtvaardigd lijkt.

Coronamaatregelen vroegen veel van ons

De overheid beschouwt het tot haar taak de pandemie te beteugelen.
We zijn allemaal geconfronteerd geweest met de maatregelen die de overheid nam en regelmatig aangepaste. Een bedreiging van onze gezondheid, de capaciteit van de zorg, beschikbaarheid en werking van vaccins en de ontwikkeling van nieuwe varianten als Delta en Omikron.
De maatregelen grepen diep in ons leven in en vroegen veel van ons aanpassingsvermogen. 

anderhalvemeter-Rotterdam-vrijheid
Vrijheid, als je ruimte geeft.

De vrijheid van de één…

Hoe welwillend in eerste instantie de poster op je overkomt, als je het credo van de overheid niet zou opvolgen dan:

 1. kreeg je een boete
 2. dreigde je besmet te raken met Corona
 3. volgden er vrijheidsbeperkingen, doordat de overheid zich dan genoodzaakt was aanvullende maatregelen te nemen.
 4. liep je het risico gelabeld te worden als iemand die zich niet gedraagt zoals een goed burger zich behoort te gedragen.

Vrijheid betekent dat je kunt doen en laten wat je wilt. Vrijheid wordt echter begrensd door verantwoordelijkheid. De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de ander. 
De balans tussen die twee lijkt meer en meer te vervagen. We grijpen naar antwoorden en denken in oplossingen, die achteraf helemaal geen oplossing blijken te zijn. Althans niet op de lange termijn.
We bieden nauwelijks meer ruimte aan elkaar door vragen te stellen. Vragen stellen om het probleem te onderzoeken, zonder uit te zijn op de antwoorden brengt ons bij de oorzaak van ons probleem. 

Vragen?… in plaats van antwoorden!

Waardoor wordt deze crisis veroorzaakt?
Is het toevallig dat we in een conglomeraat van crisissen verzeild zijn geraakt?
Waarom wordt de één ernstig ziek en een vergelijkbare andere niet?
In het onderzoeken van de werkelijke oorzaak van deze crisis ligt de oplossing van ons probleem. Elk probleem.  Met pragmatische korte termijnoplossingen verrichten we symptoombestrijding, dan kunnen we dagelijks waarnemen. Is het niet opmerkelijk dat we niet echt onderzoeken hoe Corona is ontstaan?
Is het gerechtvaardigd ons de vraag te stellen of door het virus ons denken is aangetast? Of tast Corona onze hersenen aan?

coronacrisis-animatie
Het Coronavirus, waar we strijd tegen leveren.

Door Coronavirus in existentiële crisis!

Ofschoon het nu geruime tijd geleden is dat de de coronapandemie begon en de maatschappij helemaal open is, is de dreiging van een zoönotische aandoening als Corona nog steeds niet weg. We zijn nu alleen in beslag genomen door andere crisissen die onze aandacht opeisen.

We dachten met corona met recht te kunnen zeggen dat we we ons in een existentiële crisis bevinden. Maar de oorlog in Oekraïne, de. energiecrisis,  de klimaatcrisis, de personeelstekorten, ze overspoelen ons. Net als de verdroging van ons landschap.
We maakten mee dat beurskoersen instortten zoals we nooit eerder hebben gezien, ons vertrouwd café was gesloten, straten uitgestorven, bedrijven gesloten en landen op slot. Ondanks grootschalige vaccinatie list een lock-down nog steeds de loer. Die zware beperking hangt ons als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. 
Ik heb de oorlog niet meegemaakt maar het ontwrichte beeld lijkt niet ver verwijderd van een wereld vol angst.

Crisis biedt reflectie?

Maar alle desastreuze effecten worden niet veroorzaakt door het virus. Ze wderden veroorzaakt door hoe wij op het virus reageren. Hoe we denken te moeten handelen als reactie op COVID-19. Daarmee zijn we in een existentiële crisis beland, ons bestaan als mens staat wereldwijd onder druk. Eén groot lichtpuntje: een crisis zet ons aan tot reflectie, zodat we als mens de mogelijkheid hebben ons verder ontwikkelen.

Beperking in ruil voor langer leven?

Opvallend is dat we als burgers nog steeds nauwelijks stil lijken te staan bij de vraag óf er in werkelijkheid sprake was van een levensbedreigende situatie. EN is dat nu wel, nu er verschillende crisissen die over ons heen rollen?

Individuele personen voelen zich geroepen anderen via sociale media te adviseren of vermanen om zich conform de richtlijnen te gedragen. En ventileren wat hen ter ore komt als feiten.

Steeds meer klinken geluiden in de samenleving over onvrede over de Coronamaatregelen.

Over denken en angst

denken-bescherming-pak
We denken ons te kunnen beschermen tegen een existentiële crisis.

Het is alsof we de dood in de ogen lijken te kijken, we voelen ons in ons bestaan bedreigd. We accepteerden het volledig stilleggen van het openbaar leven als gevolg van die doodsdreiging.
De angst heeft ons denkvermogen aangetast. Zoals altijd met angst, de emotie overheerst en verdringt het vermogen tot nadenken. (Zie ook: artikel denken over kanker.)

Onze disproportionele reactie

Een paar gegevens die de autoriteiten ons verstrekken:

 • Coronavirus is levensbedreigend voor zwakkeren en ouderen. (bron: RIVM)
 • Aan griep (influenza) overlijden 3000 tot 9000 mensen per griepseizoen. (bron Volksgezondheidszorg)
  Covid19 wordt veroorzaakt door SARS (severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2).
 • Er is momenteel geen medicijn beschikbaar tegen dit specifieke virus. RIVM: omdat het een nieuw virus is, is er nog niet alles over bekend.
 • Tot nu toe zijn er ruim 20.000 mensen aan het virus overleden (bron: Coronadashboard).

We zouden als volgt kunnen denken:

 • Het sterftecijfer bevindt zich ver onder dat van griep.
 • De levensbedreiging voor zwakkeren en ouderen is een risico dat inherent is aan de aard van de natuur.
 • Over het nieuwe virus zou nog niet alles bekend zijn. We weten dus niet hoe het zich kan ontwikkelen, of het in staat is te muteren. De behandeling ervan hebben we niet in bedwang. De impact is niet in te schatten.

Zonder hierover een oordeel te geven, geven de cijfers er de schijn van dat we disproportioneel gehandeld hebben. Ofwel, we lijken niet in verhouding te hebben gereageerd tot wat aan bedreiging feitelijk wordt geconstateerd. Heel menselijk dus.  

Deskundige weet het niet, de ondeskundige wel!

Opvallend: deskundigen spreken regelmatig in de media van een nieuw virus. Door de nieuwigheid zeggen ze er niet alles te weten. Het is niet verwerpelijk te melden dat je iets niet weet. Zie ook: Hoe niet-weten je helpt in deze Coronacrisis!

Onze premier Mark Rutte is daarvan een goed voorbeeld. Hij stelt: “Met 50 procent van de kennis, moeten we 100 procent van de besluiten nemen.” (RTL). Heel bewonderingswaardig en tactisch waarschijnlijk niet onverstandig. Maar logisch redenerend is het onjuist: een mens kan niet weten wat hij niet weet. Dat betekent tevens dat je geen percentage kunt noemen wat je wel of niet weet! Wat Rutte er in ieder geval mee zegt, is dat hij vindt dat hij onvoldoende kennis heeft om een beslissing te nemen.

Rutte zegt 50% te weten. Maar je weet niet wat je niet weet.

Anderzijds zijn er mensen die inhoudelijke en relevante kennis missen, maar toch met grote stelligheid verkondigen hoe te denken en handelen. Door hun schijnbare stelligheid lijken zij het te weten. Dat gaat zelfs zo ver dat ze andere mensen die niet de aanwijzingen volgen, veroordelen. Check maar eens op sociale media. Door de onzekerheid die wereldwijd heerst worden in het Coronadebat de maatregelen in twijfel getrokken. De angst lijkt te regeren in deze existentiële crisis!

Het feit dat elk land andere aanwijzingen verordonneert, duidt er al op dat elk land zijn eigen waarheid volgt. En er geen sprake is van één waarheid. Afwijking van de norm is er dus niet omdat er niet één norm gehanteerd wordt.

Angst herkennen en zelf denken

Ondanks dat de huidige situatie dus vooralsnog niet vreselijk afwijkt van wat we met griepgolven reeds gewend zijn, hebben onze overheden zeer verstrekkende maatregelen genomen. Waar we ons vervolgens redelijk aan lijken te conformeren. De overheid kan nu maatregelen nemen die we zonder dit virus waarschijnlijk nooit hadden geaccepteerd.
Ondanks dat we nu een kentering kunnen waarnemen, verlaten we ons volledig op wat de autoriteiten ons adviseren, voorschrijven.

We worden geïnfecteerd door het virus

Een relatief klein deel van de bevolking fysiek, maar het overgrote deel door de effecten ervan. Via vrijwel alle media komt informatie over COVID19. Ook al zouden we willen, we kunnen niet ontsnappen aan onze gezamenlijke vijand. We staan ermee op en gaan ermee naar bed. Zoveel updates rond de klok, dat onze hersenen doorweekt zijn geraakt van Corona. Al maandenlang. Het is een trending topic. Aan de effecten van de maatregelen valt niet aan te komen. Een brainwash waarvan de ingrijpende gevolgen op zich laten wachten.

Het lijkt erop dat onze wereld op zijn kop staat zonder dat daar een rationele reden aan ten grondslag ligt. Maar laten we ons niet gek maken, we kunnen proberen onze angst te herkennen en ons gezond verstand te laten doen waar het goed in is: zelf denken.

Zou het niet mooi zijn de onzekerheden, vragen en twijfels die iedereen heeft, proberen tijdelijk in te ruilen om eens te checken in welke je situatie werkelijk bevindt? Wat je moet doen en welke keuze’s je hebt? Is het niet een prachtig streven je innerlijke wijsheid te raadplegen?

Enfin, nu het dagelijks leven vertraagd is, is het misschien een mooi moment om hierop te reflecteren. De externe beïnvloeding door beeldschermen even uitzetten. Je eigen gedachten eens proberen te onderzoeken?

Reflecteren op je overtuiging verdrijft angst

Met dit artikel wil ik slechts tegen het licht houden, hoe groot onze natuurlijke neiging is om mee te gaan met de angst die we ervaren. Met nader proberen te waarnemen wat er aan de hand is en vervolgens hier goed en helder over na te denken, krijgen we doorgaans een beter beeld van de werkelijkheid. Omdat angst niet de beste raadgever is. Dat is precies wat Life coaching brengt!

Coronacrisis of niet, reflecteren op je eigen overtuigingen zorgt ervoor dat je met een rechte rug kunt leven. Zodat de crisis je helpt, in plaats van je infecteert!

Maak nu gratis en vrijblijvend kennis met wat de praktisch filosofische methode van Life coaching voor jou oplevert:

Intussen kun je waardevolle inzichten verwerven door het populaire e-book 5 praktisch filosofische inzichten te lezen. Download nu en geniet!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk