depressie symptomen man zit met voorovergebogen hoofd

depressie symptomen

een alternatief...

Last van somberheid of lusteloosheid?

Kom je uit Rotterdam, Breda, Bergen op Zoom of Antwerpen? En heb je last van depressie symptomen? Of vermoed je kenmerken van een depressie te hebben? Lees dan snel verder…
Bij somberheid en lusteloosheid kan het om een depressie gaan wanneer dit probleem al langer dan twee weken aanhoudt. Een depressie kan voortkomen uit een gebeurtenis die voor jou ingrijpende is. Bijvoorbeeld, het verlies van een dierbare, een relatie geëindigd is, het verlies van werk. Hierdoor kun je je stress of schuldgevoelens ervaren, waarvan je het gevoel hebt dat je niet kunt hanteren.

Een depressie wordt ook wel omschreven als een psychische stoornis en kenmerkt zich door aanhoudende somberheid met de daarbij horende symptomen. We spreken van een stoornis als de meeste van de volgende  symptomen aanwezig zijn. Depressieve klachten verschillen per persoon.

De belangrijkste depressie symptomen op een rij

  • Neerslachtige gevoelens, bedroefd, sombere stemming, huilerig.
  • Geen belangstelling meer voor en plezier in dingen die je tot dusver graag deed.
  • Veel minder eetlust, of juist veel meer dan gewoon. Je bent afgevallen of juist aangekomen.
  • Moeilijk in slaap komen, of juist teveel slapen.
  • Zeer rusteloos en gespannen. Of juist zoveel trager als anders, zodanig dat het anderen opvalt.
  • Moe, niet vooruit te branden, nergens energie voor.
  • Gevoel hebben niets waard te zijn, of uitzonderlijke schuldgevoelens over dingen die je al dan niet gedaan hebt.
  • Moeite met helder denken, concentreren en het nemen van beslissingen.
  • Het gevoel beter af te zijn als je dood zou zijn, of dat je denkt aan zelfdoding.

Ervaar je het overgrote deel van deze symptomen? Belemmeren deze symptomen je in het dagelijkse functioneren, op het werk en/of privé? Dan heb je misschien last zijn van een depressie. Misschien ook niet.

Iedereen kan één of meerdere van deze depressie symptomen ervaren, zonder depressief te zijn. De hoeveelheid stress en spanning die we dagelijks op ons bordje krijgen, vormt de onvermijdelijke emotionele belasting. Een echte depressie gaat verder. Meerdere symptomen moeten tegelijk optreden en ze moeten een langere periode van weken aanhouden.

Depressieve klachten: naar de psychiater?

Alleen een psychiater kan een diagnose tot depressie vaststellen. Veel mensen gaan naar de psychiater, omdat ze de idee hebben dat een dokter hun probleem voor hen kan oplossen.
Maar de drempel om naar een psychiater te gaan is voor menigeen te hoog. Of je wilt niet in een medisch proces komen, of je hele leven lang pillen slikken. In Nederland slikken ruim 1 miljoen mensen dagelijks antidepressiva. Check ook eens wat de psychiater ervan zegt.

Depressie volgens:

De psychiater: een ziekte die om behandeling vraagt.

Denk-wijzer: een kwestie die om nader onderzoek vraagt.

Daar komt bij dat vier van de vijf gevallen van depressie onopgespoord blijven en daarmee onbehandeld. De meeste mensen lijden dus in stilte en zonder hulp.
Mogelijk de gevaarlijkste kant van een depressie is dat de meeste mensen nauwelijks benul hebben van de enorme invloed die deze stoornis uitoefent op hun blik op zichzelf. En de invloed op het verleden en de toekomst. Een depressie ontneemt het leven alle hoop en doet alles veel erger lijken dan het in werkelijkheid is. De overheid bekrachtigt het belang van aandacht voor depressieve klachten met een zojuist gestarte campagne. Staatssecretaris Blokhuis benadrukt dat bij de lancering van de campagne op het Segbroek College in Den Haag.

Denk-wijzer in plaats van de psychiater?

Omdat depressie symptomen dus vaak niet worden opgemerkt en de depressieve mens een onjuist beeld van de werkelijkheid heeft ontwikkeld, is een gang naar een dokter niet zo vanzelfsprekend. Een praktisch filosoof stelt je in staat je eigen wijsheid aan te boren. Je kunt naar een arts, psycholoog, coach of psychiater gaan, die je adviezen geeft. Vanuit hun beroep doen ze dat allen op basis van wat ze van je waarnemen, een zogenaamde klinische observatie. Als een psychiater vaststelt dat je aan een depressie zou lijden, dan betekent die diagnose dat je ziek bent. Depressie is een ernstige aandoening, net als kanker. Heb je het gevoel dat je omstandigheden de depressie in de hand werken? Lees dan mijn monsterblog over onze grootste probleem. Ontdek dat wat je ervaart, reëel is.

Hoe goed je wel of niet in je vel zit heeft met overtuigingen te maken. Een deel van die overtuigingen is niet zichtbaar voor jou, maar kan je ontdekken met een vragende, niet-wetende methode. Zodat je zelf je opvattingen kunt beoordelen. Vandaar dat klanten met neerslachtige gevoelens  gebruik maken van Denk-wijzer. Soms in plaats van het medisch circuit, maar ook vaak naast of zelfs nadat een klant een medische behandeling heeft gehad.
Tenslotte, een depressie heeft een direct verband met hoe we onze wereld beleven. En die beleving is gebaseerd op opvattingen die iemand heeft. Die opvattingen onderzoek je het beste bij de praktisch filosoof.
Heb je last van depressieve gevoelens en wil je die onderzoeken? Inzicht krijgen in dat waar je last van hebt? Welke naam datgene ook heet waar je last van hebt, je wilt ervan bevrijdt zijn.
Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met Leo om serieus je depressie te lijf te gaan.

Op zoek naar een coach in Rotterdam?

Je bent op zoek naar een coach in Rotterdam, omdat je iets aan je huidige situatie wilt veranderen. Of verbeteren. Dat is wat een coach je biedt: jou helpen je gewenste situatie te bereiken. Of het nu werk of privé is.
Ga je jouw doel bereiken als je naar een coach toe gaat? Het antwoord is heel simpel: nee.
Hieronder kun je ontdekken hoe logisch de vier redenen zijn waarom de beste coach geen coach is. En wie dat wel is.

1. Focus op het resultaat of op het probleem?

Je gaat naar een coach in Rotterdam of Rijnmond omdat je resultaten wilt zien. Je wilt je probleem opgelost hebben. Een coach focust op het resultaat en daarmee op de oplossing van het probleem. Maar de focus op het resultaat zorgt er juist voor dat het tegendeel gebeurt. Hoe kan dat?
Je stelt doelen als je weet wat je wilt veranderen. Bij het eerste gesprek stelt coach samen met jou doelen op.
Maar aan het begin van een coachingstraject is nog helemaal niet bekend wat precies jouw probleem is. Doelen die niet gebaseerd zijn op het werkelijke probleem, zijn geen oplossing. Dit is de reden waarom coaching geen structureel resultaat oplevert.
Een coach gaat volledig voorbij aan de analyse over wat jouw uitdaging is. De coach is namelijk gericht op de oplossing. Op het bereiken van de doelen.
In de sport werkt dat prima: je wordt aangemoedigd om tot betere prestaties te komen. Iets wat je beter kunt doen. Maar ga jij daarom naar een coach?

2. Coaching: sturing, begeleiding en advies werken averechts

Ok, stel je zit met iets. Een probleem. Je gaat naar een coach om je probleem op te lossen.
In plaats van onderzoek en analyse gaat de coach jouw denkproces beïnvloeden door je te sturen en te begeleiden richting een doel. Hoe weet je wat jouw probleem is als je beïnvloed wordt door iemand met zijn eigen opvatting over jouw probleem?
Vervolgens, hoe kan iemand jou adviseren als de ander jouw probleem niet werkelijk kent?
Gevolg: de coach komt met een oplossing die niet van jou is, maar van de coach. Wat heb je aan de oplossing van de ander voor jouw vraagstuk?
Vandaag ben je blij met die oplossing, maar die oplossing is niet duurzaam omdat jouw werkelijke probleem niet onderzocht is.

3. Leuk is niet per sé zinvol

Googel eens naar reacties van mensen die gecoachet zijn, dan kom je overwegend ‘warm contact, persoonlijke benadering, inspirerend en leuk’ tegen.
Leuk is mooi, maar het zegt niets over de oplossing van het probleem. En je gaat juist naar een coach om je probleem opgelost te hebben? Zo is leuk is niet per sé zinvol.
Een goede coach voelt met je mee.man met bril Kop van Zuid filosofisch coach in Rotterdam
Invoelen is prettig, maar het is niet neutraal of objectief. Waar zou je het liefst energie insteken; in een prettig gesprek of eentje waar je inzicht in jouw kwestie krijgt?
Zinvol is als je werkelijk hard gewerkt hebt om te onderzoeken wat jouw probleem is. Zonder sturing, motivatie, ideeën, mogelijkheden of een plan van een coach. Al deze invloeden komen van een ander, in de veronderstelling dat hij of zij weet wat goed voor jou is. Wat je nodig hebt. Maar dat weet hij niet. Niemand weet dat. Behalve jijzelf. Je hoeft het alleen nog te ontdekken.
Daarom is de methode die uitgaat van niet-weten de beste methode om jouw eigen wijsheid aan te boren. Een benadering zonder enig oordeel.

4. Coaching levert niet de structurele verandering op die je zou willen

Als je op zoek gaat naar een coach, ga je eigenlijk op zoek naar de oplossing voor jouw probleem. En je wilt een duurzame oplossing.
De enige manier om dat te bereiken is dat je inzicht krijgt in jouw probleem. Inzicht dat je zelf vergaart. Het is jouw probleem of uitdaging, de oplossing of de beloning hoort ook van jou te zijn. Als je zelf ontdekt wat jouw vraag is, dan ervaar je zelf de verrijking die dat voor jou oproept. En dat maakt je terloops ook nog eens evenwichtiger, gezonder, minder gestresseerd en krachtiger. Om welke uitdaging het ook gaat.
Je hebt alleen iemand nodig die niets vanzelfsprekend vindt, waardoor je met volledige verwondering en zonder ruis je eigen onderzoek kunt doen. En zo hoort het, het moet voor 100% om jou gaan, de enige manier om werkelijk inzicht in jouw kwestie te krijgen.
Coaching levert geen structurele verandering op door de beïnvloeding en focus op strategie en doelstellingen.
Denk-wijzer richt zich volledig op de klant met als enige doel: het inzicht krijgen in jouw kwestie.

Gerenommeerde coaches garanderen jou de volgende resultaten:

• Het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden in werk en privé situaties.
• Bewustwording en persoonlijke groei
• Het vergroten van zelfvertrouwen
• Levenslang contactgarantie
• Een bewezen aanpak en methodiek die ontwikkeld is om jouw inkomen te vermenigvuldigen, met toegang tot ons geheel eigen systeem van coaching strategieën, systemen, programma’s en diensten.

Denk-wijzer garandeert jou:

Oplossing van jouw probleem door inzicht in jouw kwestie.

Vergelijk zelf welke garantie jou aanspreekt. Kies je voor een coach in Rotterdam? Googel en je kunt er kiezen uit 40.000. Check bij je keuze gelijk of mijn constateringen over coaching kloppen.

Wil je van jouw probleem een oplosbare kwestie maken, bel dan nu: 06-55915596.
Leuk als je mijn site wilt bezoeken, maar als je tot hier bent gekomen, dan is het maken van een afspraak en veel kleinere stap.

De volgende stap naar je oplossing

Op zoek naar een coach in Rotterdam?

Je bent op zoek naar een coach in Rotterdam, omdat je iets aan je huidige situatie wilt veranderen. Of verbeteren. Dat is wat een coach je biedt: jou helpen je gewenste situatie te bereiken. Of het nu werk of privé is.
Ga je jouw doel bereiken als je naar een coach toe gaat? Het antwoord is heel simpel: nee.
Hieronder kun je ontdekken hoe logisch de vier redenen zijn waarom de beste coach geen coach is. En wie dat wel is.

1. Focus op het resultaat of op het probleem?

Je gaat naar een coach in Rotterdam of Rijnmond omdat je resultaten wilt zien. Je wilt je probleem opgelost hebben. Een coach focust op het resultaat en daarmee op de oplossing van het probleem. Maar de focus op het resultaat zorgt er juist voor dat het tegendeel gebeurt. Hoe kan dat?
Je stelt doelen als je weet wat je wilt veranderen. Bij het eerste gesprek stelt coach samen met jou doelen op.
Maar aan het begin van een coachingstraject is nog helemaal niet bekend wat precies jouw probleem is. Doelen die niet gebaseerd zijn op het werkelijke probleem, zijn geen oplossing. Dit is de reden waarom coaching geen structureel resultaat oplevert.
Een coach gaat volledig voorbij aan de analyse over wat jouw uitdaging is. De coach is namelijk gericht op de oplossing. Op het bereiken van de doelen.
In de sport werkt dat prima: je wordt aangemoedigd om tot betere prestaties te komen. Iets wat je beter kunt doen. Maar ga jij daarom naar een coach?

2. Coaching: sturing, begeleiding en advies werken averechts

Ok, stel je zit met iets. Een probleem. Je gaat naar een coach om je probleem op te lossen.
In plaats van onderzoek en analyse gaat de coach jouw denkproces beïnvloeden door je te sturen en te begeleiden richting een doel. Hoe weet je wat jouw probleem is als je beïnvloed wordt door iemand met zijn eigen opvatting over jouw probleem?
Vervolgens, hoe kan iemand jou adviseren als de ander jouw probleem niet werkelijk kent?
Gevolg: de coach komt met een oplossing die niet van jou is, maar van de coach. Wat heb je aan de oplossing van de ander voor jouw vraagstuk?
Vandaag ben je blij met die oplossing, maar die oplossing is niet duurzaam omdat jouw werkelijke probleem niet onderzocht is.

3. Leuk is niet per sé zinvol

Googel eens naar reacties van mensen die gecoachet zijn, dan kom je overwegend ‘warm contact, persoonlijke benadering, inspirerend en leuk’ tegen.
Leuk is mooi, maar het zegt niets over de oplossing van het probleem. En je gaat juist naar een coach om je probleem opgelost te hebben? Zo is leuk is niet per sé zinvol.
Een goede coach voelt met je mee.man met bril Kop van Zuid filosofisch coach in Rotterdam
Invoelen is prettig, maar het is niet neutraal of objectief. Waar zou je het liefst energie insteken; in een prettig gesprek of eentje waar je inzicht in jouw kwestie krijgt?
Zinvol is als je werkelijk hard gewerkt hebt om te onderzoeken wat jouw probleem is. Zonder sturing, motivatie, ideeën, mogelijkheden of een plan van een coach. Al deze invloeden komen van een ander, in de veronderstelling dat hij of zij weet wat goed voor jou is. Wat je nodig hebt. Maar dat weet hij niet. Niemand weet dat. Behalve jijzelf. Je hoeft het alleen nog te ontdekken.
Daarom is de methode die uitgaat van niet-weten de beste methode om jouw eigen wijsheid aan te boren. Een benadering zonder enig oordeel.

4. Coaching levert niet de structurele verandering op die je zou willen

Als je op zoek gaat naar een coach, ga je eigenlijk op zoek naar de oplossing voor jouw probleem. En je wilt een duurzame oplossing.
De enige manier om dat te bereiken is dat je inzicht krijgt in jouw probleem. Inzicht dat je zelf vergaart. Het is jouw probleem of uitdaging, de oplossing of de beloning hoort ook van jou te zijn. Als je zelf ontdekt wat jouw vraag is, dan ervaar je zelf de verrijking die dat voor jou oproept. En dat maakt je terloops ook nog eens evenwichtiger, gezonder, minder gestresseerd en krachtiger. Om welke uitdaging het ook gaat.
Je hebt alleen iemand nodig die niets vanzelfsprekend vindt, waardoor je met volledige verwondering en zonder ruis je eigen onderzoek kunt doen. En zo hoort het, het moet voor 100% om jou gaan, de enige manier om werkelijk inzicht in jouw kwestie te krijgen.
Coaching levert geen structurele verandering op door de beïnvloeding en focus op strategie en doelstellingen.
Denk-wijzer richt zich volledig op de klant met als enige doel: het inzicht krijgen in jouw kwestie.

Gerenommeerde coaches garanderen jou de volgende resultaten:

• Het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden in werk en privé situaties.
• Bewustwording en persoonlijke groei
• Het vergroten van zelfvertrouwen
• Levenslang contactgarantie
• Een bewezen aanpak en methodiek die ontwikkeld is om jouw inkomen te vermenigvuldigen, met toegang tot ons geheel eigen systeem van coaching strategieën, systemen, programma’s en diensten.

Denk-wijzer garandeert jou:

Oplossing van jouw probleem door inzicht in jouw kwestie.

Vergelijk zelf welke garantie jou aanspreekt. Kies je voor een coach in Rotterdam? Googel en je kunt er kiezen uit 40.000. Check bij je keuze gelijk of mijn constateringen over coaching kloppen.

Wil je van jouw probleem een oplosbare kwestie maken, bel dan nu: 06-55915596.
Leuk als je mijn site wilt bezoeken, maar als je tot hier bent gekomen, dan is het maken van een afspraak en veel kleinere stap.

De volgende stap naar je oplossing

© Copyright Denk-wijzer (Hollander Consultancy) 2017 - 'hij' is bedoeld als sexeneutraal - 'je' i.p.v. 'u': u getuigt van respect, je verkleint de afstand.