Services

Filosoferen met kinderen

3 Doelen van filosoferen met kinderen

Weten waar het echt omgaat

Opvattingen, oordelen en percepties even op een afstand zetten.
Door verwondering ontstaat ruimte voor gezamenlijk onderzoek.
Zo wordt onherroepelijk duidelijk waar het bij jouw kind werkelijk om gaat.
Goed voor je kind en zijn omgeving!

Gezamenlijke analyse

Door gezamenlijk nadenken en snuffelen aan de mogelijkheden kom ik samen met je kind tot een gemeenschappelijke analyse van zijn kwestie.

Beter leren denken

Het verkennen in het filosofische gesprek met je kind stimuleert het ontwikkelen van denkvermogen.
Gestructureerd denken, zodat je kind in zijn totale gedrag laat zien wat hem of haar beweegt.
Dit verbetert de communicatie van het kind met anderen aanzienlijk!

Vragen over je kind? Filosoferen is het antwoord!

Vraag je je af wat er omgaat in je kind? Heb je als ouder moeite met het gedrag van je kind? WIl je je kind graag wereldwijs maken?

Als ouder of verzorgende krijg je veel uitdagingen te verwerken in de opvoeding van je kind. Opvoeden is al moeilijk genoeg, nog los van thema’s als iPad, internetgebruik, samengestelde gezinnen, regels en eerste liefdes.

Wat beweegt je kind. Echt?

Als ouder wil je het beste voor je kind. Het beste bereiken lukt als je weet wat je kind écht beweegt. Om dat te weten te komen is een effectieve communicatie met je kind essentieel. Een ouder of verzorger staat dicht bij zijn kind. dat maakt praten met kinderen niet altijd gemakkelijk. De ouder-kind relatie biedt veiligheid en zekerheid, maar de bijzondere positie van het kind maakt een open en eerlijke communicatie soms lastig.

Sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunen

Je wilt de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind stimuleren. Een positieve opvoeding meegeven door hen goed toe te rusten op de toekomst. Daarvoor is omgaan met emoties en verschillende meningen, het nadenken over de eigen angsten of uitdagingen erg belangrijk. Maar de omgang met anderen en de eigen behoeftes kenbaar maken is belangrijk om tot een gezonde volwassene op te groeien.
Filosoferen met kinderen geeft het antwoord op je vragen over je kind.

Kijk de video Filosoferen met kinderen

Leo Hollander kan helder en boeiend vertellen over het hoe en waarom van filosoferen. In het bijzonder over het filosoferen met kinderen.
Je merkt aan alles dat dit Leo na aan het hart ligt.
Hij inspireert en -hoe kan het ook anders- zet aan tot denken. Hij heeft mij geïnspireerd en nieuwe inzichten gegeven bij de afstudeeropdracht van mijn deeltijdstudie. Waarvoor mijn dank!

Betsy L.

werkzaam in primair onderwijs en moeder van 2 kinderen

Wat zijn filosofische vragen voor kinderen?

Bij filosoferen passen filosofische vragen. Maar wat zijn dat voor vragen?

Filosofische vragen zijn vragen die het denken, doordenken en nadenken stimuleren. Maar ook om je gedachten er eens over te laten gaan en de vraag te laten voor wat die is. Het gaat niet om waarheidsvinding maar vragen die met ons leven te maken hebben.

Filosofische vragen voor kinderen

Vragen zoals:

  • Wat is pesten?
  • Moet je eerlijk zijn als ik daarmee een ander kwets?
  • Wanneer weet ik of iets waar is?
  • Wat is vriendschap?
  • Wat is liefde?
  • Wie ben ik?
  • Zouden mensen zich goed gedragen als er geen regels waren?
  • Zijn mannen en vrouwen gelijk?
  • Kun je bewijzen of God bestaat?
kinderen-schoolbank-aandacht-filosoferen
Filosoferen met kinderen gaat mee met het denken.

Waarom filosoferen met kinderen?

Filosoferen met kinderen betekent kinderen zoveel mogelijk ruimte geven zodat hun denkproces optimaal op gang komt. Het stimuleren van hun ideeën, het bevragen waarom ze iets normaal of juist raar vinden.

Het leren openstaan voor ideeën van anderen, het leren argumenteren, het geven en nemen van ruimte. Het zicht krijgen op hun normen en waarden. Sociale  vaardigheden en hun sociaal-emotionele ontwikkeling varen wel bij écht praten met kinderen!
Voor een effectievere communicatie tussen ouder en kind.

man-lacht-relaxed-tegen-muur-filosofische-praktijk
Als het goed met het kind gaat, wordt de ouder blij!
vrolijk kind achter latop
Verwondering staat centraal bij filosoferen met kinderen.

Filosoferen helpt de verwondering van kinderen

Filosoferen met kinderen brengt hun verwondering naar boven. Verwondering doet wonderen om anders, creatiever en fantasierijker naar de eigen omgeving te kijken.
Zoals ook uit het filmpje blijkt hebben kinderen vragen die met hun plaats in de wereld hebben te maken.
Waar kom ik vandaan? Waar houdt het heelal op? Wat was er eerder; het kip of het ei? Wie ben ik? Waar droom ik van? Wat maakt me blij?

Filosoferen met kinderen helpt hen bewuster te zijn van wat ze willen, waar hun grenzen liggen en wie ze zijn. Daardoor zijn ze evenwichtiger en gezonder en zijn ze beter voorbereid op hun deelname aan de maatschappij. Verwondering staat centraal en is de basis voor werkelijk aandacht op dit moment.

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk