afspraak-plannen-Denk-wijzer

Filosoferen met kinderen

Vragen over je kind? Filosoferen is het antwoord!

Vraag je je af wat er omgaat in je kind? Heb je als ouder moeite met het gedrag van je kind? WIl je je kind graag wereldwijs maken?
Als ouder of verzorgende krijg je veel uitdagingen te verwerken in de opvoeding van je kind. Opvoeden is al moeilijk genoeg, nog los van thema’s als iPad, internetgebruik, samengestelde gezinnen, regels en eerste liefdes.

Als ouder wil je het beste voor je kind. Het beste bereiken lukt als je weet wat je kind écht beweegt. Om dat te weten te komen is een effectieve communicatie met je kind essentieel. Een ouder of verzorger staat dicht bij zijn kind. dat maakt praten met kinderen niet altijd gemakkelijk. De ouder-kind relatie biedt veiligheid en zekerheid, maar de bijzondere positie van het kind maakt een open en eerlijke communicatie soms lastig.

Je wilt de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind stimuleren. Een positieve opvoeding meegeven door hen goed toe te rusten op de toekomst. Daarvoor is omgaan met emoties en verschillende meningen, het nadenken over de eigen angsten of uitdagingen erg belangrijk. Maar de omgang met anderen en de eigen behoeftes kenbaar maken is belangrijk om tot een gezonde volwassene op te groeien. Filosoferen geeft het antwoord op je vragen over je kind.

Wat betekent filosoferen met kinderen?

Filosoferen betekent goed nadenken over een onderwerp en het van verschillende kanten bekijken. Echt filosoferen betekent ook dat het eigen gelijk niet van belang voor een zinvol gesprek. Het gaat om een uitwisseling van gedachten om het onderwerp zo goed mogelijk te doorgronden.

Filosoferen met kinderen betekent kinderen zoveel mogelijk ruimte geven hun denkproces optimaal op gang te brengen. Het stimuleren van hun ideeën, het bevragen waarom ze iets normaal of juist raar vinden.

Het leren openstaan voor ideeën van anderen, het leren argumenteren, het geven en nemen van ruimte. Het zicht krijgen op hun normen en waarden. Sociale  vaardigheden en hun sociaal-emotionele ontwikkeling varen wel bij écht praten met kinderen!

Wat zijn filosofische vragen voor kinderen?

Bij filosoferen passen filosofische vragen. Maar wat zijn dat  voor vragen?

Filosofische vragen zijn die het denken, doordenken en nadenken stimuleren. Maar ook om je gedachten er eens over te laten gaan en de vraag te laten voor wat die is. Het gaat niet om waarheidsvinding maar vragen die met ons leven te maken hebben. Filosofische vragen voor kinderen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is pesten?
  • Moet je eerlijk zijn als ik daarmee een ander kwets?
  • Wanneer weet ik of iets waar is?
  • Wat is vriendschap?
  • Wat is liefde?
  • Wie ben ik?
  • Zouden mensen zich goed gedragen als er geen regels waren?
  • Zijn mannen en vrouwen gelijk?
  • Kun je bewijzen of God bestaat?

Filosoferen helpt de verwondering van kinderen

Filosoferen met kinderen brengt hun verwondering naar boven. Verwondering doet wonderen om anders, creatiever en fantasierijker naar de eigen omgeving te kijken.
Zoals ook uit het filmpje blijkt hebben kinderen vragen die met hun plaats in de wereld hebben te maken.
Waar kom ik vandaan? Waar houdt het heelal op? Wat was er eerder; het kip of het ei? Wie ben ik? Waar droom ik van? Wat maakt me blij?
Filosoferen met kinderen helpt hen bewuster te zijn van wat ze willen, waar hun grenzen liggen en wie ze zijn. Daardoor zijn ze evenwichtiger en gezonder en zijn ze beter voorbereid op hun deelname aan de maatschappij.

Kinderen zijn de toekomst

De meesten onder ons streven naar een betere wereld dan de huidige. We willen graag dat onze kinderen het beter zullen dan wijzelf. Wat dat beter doen ook inhoudt. Onze kinderen geven vorm en inhoud aan de toekomstige wereld. Als we onze kinderen een zo goed mogelijke toekomst willen bezorgen, dan moeten we als ouders daarvoor de voorwaarden scheppen. Praten met kinderen, vragen stellen, hen aandacht geven en werkelijk luisteren. Daardoor kun je echt in contact treden met je kind. Dit is essentieel voor zijn of haar totale gezondheid. Gestructureerd nadenken. Eigen emoties, vooronderstellingen en percepties observeren leidt tot een weerbaarder jong mens.

Filosofisch gesprek tussen jouw kind en de praktisch filosoof

Als ouder sta je dichtbij jouw kind. Een praktisch filosoof is zich bewust van allerlei opvattingen en vooronderstellingen die de perceptie over je kind beïnvloedt. Daarom parkeert hij die. Om het denkproces van je kind zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

kinderen willen aandacht voor hun kwestie, eerder dan een pil of behandeling

Je kind kan dan onbelemmerd zijn of haar thema onderzoeken en zo inzicht krijgen in zijn of haar gedachtewereld.
Natuurlijk kun je naar de huisarts, (kinder)psycholoog of psychiater gaan. Maar weet: kinderen hebben eerder problemen die vragen om aandacht voor hun kwestie, dan om een pil of behandeling.
Vragen die kinderen hebben, hebben vaker te maken met zingeving dan met problemen die om medisch ingrijpen vragen.

Filosoferen met kinderen: 3 doelstellingen

Filosoferen met jouw kind is een gesprek met je kind dat op onderzoek gaat. In zo’n gesprek worden opvattingen, oordelen en percepties beschouwt en even op een afstand gezet, waardoor er ruimte ontstaat voor gezamenlijk onderzoek. Zo wordt onherroepelijk duidelijk waar het bij jouw kind werkelijk om gaat. Door gezamenlijk nadenken en argumenteren kom ik samen met je kind tot een gemeenschappelijke analyse van zijn kwestie.
Andere doelen van een filosofisch gesprek met jouw kind kunnen zijn het ontwikkelen van denkvermogen.
Een derde doel kan zijn het vergroten van de persoonlijke zingeving.
Het resultaat van dergelijke gesprekken is dat je kind bewuster om kan gaan met keuzes in het leven. Sterker in het leven staat. Beter in staat zijn identiteit te ontwikkelen. Weerbaarder is in lastige situaties, minder gaat piekeren en zich gezonder en evenwichtiger voelt en gedraagt.

Meer weten? Bekijk eens het Denk-wijzer introductiefilmpje of bel direct met Leo Hollander: 06-55915596.

Mail voor je vraag of info!