Services filosoferen met kinderen

3 Doelen van filosoferen met kinderen

Weten waar het echt omgaat

Opvattingen, oordelen en percepties worden beschouwt. En even op een afstand gezet, waardoor er ruimte ontstaat voor gezamenlijk onderzoek. Zo wordt onherroepelijk duidelijk waar het bij jouw kind werkelijk om gaat.

Gezamenlijke analyse

Door gezamenlijk nadenken en argumenteren kom ik samen met je kind tot een gemeenschappelijke analyse van zijn kwestie.

Beter leren denken

Andere doelen van een filosofisch gesprek met je kind kunnen zijn het ontwikkelen van denkvermogen. Daarnaast het vergroten van de persoonlijke zingeving.

Vragen over je kind? Filosoferen is het antwoord!

Vraag je je af wat er omgaat in je kind? Heb je als ouder moeite met het gedrag van je kind? WIl je je kind graag wereldwijs maken?
Als ouder of verzorgende krijg je veel uitdagingen te verwerken in de opvoeding van je kind. Opvoeden is al moeilijk genoeg, nog los van thema’s als iPad, internetgebruik, samengestelde gezinnen, regels en eerste liefdes.

Als ouder wil je het beste voor je kind. Het beste bereiken lukt als je weet wat je kind écht beweegt. Om dat te weten te komen is een effectieve communicatie met je kind essentieel. Een ouder of verzorger staat dicht bij zijn kind. dat maakt praten met kinderen niet altijd gemakkelijk. De ouder-kind relatie biedt veiligheid en zekerheid, maar de bijzondere positie van het kind maakt een open en eerlijke communicatie soms lastig.

Je wilt de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind stimuleren. Een positieve opvoeding meegeven door hen goed toe te rusten op de toekomst. Daarvoor is omgaan met emoties en verschillende meningen, het nadenken over de eigen angsten of uitdagingen erg belangrijk. Maar de omgang met anderen en de eigen behoeftes kenbaar maken is belangrijk om tot een gezonde volwassene op te groeien. Filosoferen geeft het antwoord op je vragen over je kind.

Kijk de video Filosoferen met kinderen

Wat zijn filosofische vragen voor kinderen?

Bij filosoferen passen filosofische vragen. Maar wat zijn dat voor vragen?

Filosofische vragen zijn vragen die het denken, doordenken en nadenken stimuleren. Maar ook om je gedachten er eens over te laten gaan en de vraag te laten voor wat die is. Het gaat niet om waarheidsvinding maar vragen die met ons leven te maken hebben. Filosofische vragen voor kinderen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is pesten?
  • Moet je eerlijk zijn als ik daarmee een ander kwets?
  • Wanneer weet ik of iets waar is?
  • Wat is vriendschap?
  • Wat is liefde?
  • Wie ben ik?
  • Zouden mensen zich goed gedragen als er geen regels waren?
  • Zijn mannen en vrouwen gelijk?
  • Kun je bewijzen of God bestaat?
Kids10

Waarom filosoferen met kinderen?

Filosoferen met kinderen betekent kinderen zoveel mogelijk ruimte geven hun denkproces optimaal op gang te brengen. Het stimuleren van hun ideeën, het bevragen waarom ze iets normaal of juist raar vinden.

Het leren openstaan voor ideeën van anderen, het leren argumenteren, het geven en nemen van ruimte. Het zicht krijgen op hun normen en waarden. Sociale  vaardigheden en hun sociaal-emotionele ontwikkeling varen wel bij écht praten met kinderen!

Happy guy laughing
Happy young handsome boy using laptop and looking surprised on the couch at home

Filosoferen helpt de verwondering van kinderen

Filosoferen met kinderen brengt hun verwondering naar boven. Verwondering doet wonderen om anders, creatiever en fantasierijker naar de eigen omgeving te kijken.
Zoals ook uit het filmpje blijkt hebben kinderen vragen die met hun plaats in de wereld hebben te maken.
Waar kom ik vandaan? Waar houdt het heelal op? Wat was er eerder; het kip of het ei? Wie ben ik? Waar droom ik van? Wat maakt me blij?
Filosoferen met kinderen helpt hen bewuster te zijn van wat ze willen, waar hun grenzen liggen en wie ze zijn. Daardoor zijn ze evenwichtiger en gezonder en zijn ze beter voorbereid op hun deelname aan de maatschappij.

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Word zelf wijzer MET DENK-WIJZER!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk