Grip op de geheime kracht van jouw vooronderstellingen

Onvoorstelbaar hoe vaak we geconfronteerd worden met vooronderstellingen! Bijna geen zin die we gebruiken is zonder een overtuiging over wat bedoeld wordt. Fantastisch, omdat we bekend zijnde zaken niet meer hoeven uit te leggen. Maar tegelijkertijd nemen we aan dat we weten hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Terwijl bij doorvragen de ander toch écht iets anders blijkt te bedoelen!

Hoe dat werkt?
Check de sterke voorbeelden van het gebruik van vooronderstellingen die ik laat zien in het filmpje over Speakers Corner.
In het idyllische Hyde Park in Londen proberen de sprekers hun toehoorders te overtuigen van de juistheid van hun argumenten. Terwijl ze feitelijk gebaseerd blijken op hun eigen overtuigingen. Maar het valt niet op! En daarom trappen we er dagelijks is. Hierdoor is ons beeld over de ander vaak onjuist.
Wat leidt tot verkeerde interpretaties. Met ongewenste gevolgen van dien. Dat is de kracht van vooronderstellingen!

Speakers Corner en de kracht van vooronderstellingen (video)

inhoud

De sprekers in het filmpje uiten vrij sterke overtuigingen over maatschappij, vaccinatie en religie. Dat is prettig voor hen, want het biedt hen structuur. En daarmee zekerheid.
Het geeft ze onderwerpen voor een gesprek met andere mensen en het geeft zeer waarschijnlijk betekenis aan hun leven. De sprekers maken er een nuttige tijdsbesteding van. Het lijkt erop dat ze door mensen te overtuigen ze een krachtiger vuist kunnen maken voor wat ze voor zichzelf als een goede zaak beschouwen.
Het mooie van het filmpje is dat het heel helder laat zien hoe gedachten zich kunnen transformeren in sterke overtuigingen die de sprekers uiten als vooronderstellingen. En de toehoorder heeft de mogelijkheid te reageren, zijn mening te formuleren of die te herzien. De toehoorder wordt aldus beïnvloed door de aannames van een spreker. Precies zoals dat continue in ons dagelijks leven gebeurt. Ongemerkt.

English version Speakers Corner and the power of presuppositions down below

De perceptie over de femme fatale

Neem de volgende uitspraak van een klant :
“Mijn vriendin is een femme fatale, je kent het type wel”.
In de dagelijkse praktijk zullen velen reageren dat we ons een beeld kunnen vormen wat voor type vrouw deze vriendin dan wel is.
In de filosofische praktijk hebben we gelukkig de mogelijkheid te onderzoeken wat mijn klant feitelijk zegt. Dat zijn de volgende feiten:

1. Hij heeft een vriendin, die hij als de zijne beschouwt
2. Die vriendin heeft specifieke eigenschappen, die ik zou behoren te kennen.
3. Hij kwalificeert zijn vriendin als een bepaald type vrouw.

femme-fatale-vooronderstelling
Is dit het beeld van een femme fatale?

De Januskop van de vooronderstelling

Het nadeel van een vooronderstelling is dat we er vanuit gaan dat wat iemand zegt ook waar is, terwijl we niet weten of dat zo is. Sterker nog, we vragen het ons niet af op het moment dat zo’n opvatting geuit wordt. We lopen dus het ernstige risico dat we onjuiste gedachtes als waar beschouwen. Gelukkig is daar een remedie voor, zoals verderop zal blijken.
Een dergelijke stelling is als een Januskop: één hoofd met twee verschillende gezichten. Gezichten die diverse – vaak tegengestelde – eigenschappen of karakteristieken heeft.
Het voordeel dat de vooronderstelling ons oplevert is tegelijkertijd een nadeel.

Want, als we aannemen dat iemand een juiste uitspraak doet, spaart ons dat een hoop tijd en energie. Maar als we menen dat iemand iets bedoelt, zonder dat te wat de ander werkelijk bedoelt, dan weten we minimaal niet zeker of we allebei hetzelfde interpreteren. Of erger: we bedoelen beide iets anders, maar hebben dat niet door!
Uit de filosofische praktijk blijkt mij dat twee mensen vrijwel nooit exact dezelfde opvatting hebben over iets of iemand. Dat wat iemand dwars zit, verbergt zich achter de vooronderstelling en wil degene die de uitspraak doet juist niet bespreken.

Onderzoek de vooronderstelling om te weten hoe het werkt! 

Met het onderzoeken van vooronderstellingen wordt de ware identiteit van waar de schoen wringt, onthult. Dit is de achilleshiel die inzicht geeft in wat iemand als probleem ervaart. Het leidt tot de kern van iemands probleem en dat is precies waarin de oplossing schuilt.
In dit geval: kennis is macht. Als je weet hoe het werkt, dan kun je herkennen hoe en op welk moment het bij jou werkt. En dan kun je wat je vooronderstelt voor jou laten werken!
Over dat onderzoek vertel ik je verderop.

Het karakter van de vooronderstelling:

 • Iemand doet dergelijke uitspraken om op een indirecte manier zijn of haar overtuigingen te ventileren. Dit gebeurt niet perse bewust.
 • Het prettige van vooronderstellingen is dat we het resultaat ervan kunnen voorspellen. Ze zijn dus resultaatgericht. Zonder het bewust te weten of te doen, kunnen we doorgaans erop vertrouwen dat de stelling zichzelf elke keer herbevestigt. Doordat het verwachte resultaat geleverd wordt, worden we bij elk hernieuwd gebruik ervan, bevestigd in de juistheid van ons idee.
 • We worden niet geprikkeld om bij toekomstige beslissingen van ons vooringenomen mening af te wijken, als de onjuistheid ervan niet aan het licht komt. Daardoor blijft de waarheid verborgen. Hierin schuilt ook de hardnekkigheid van het niet onderkennen wat en hoe ons iets dwars zit.
 • Het belangrijkste signaal is de weerstand die het bij ons oproept. Of de last die je ervan hebt.

Het geheim van vooronderstellingen:

 • Zijn in aannames verpakt, waardoor de weerstand tegen de boodschap vermindert. Ze kunnen dus ook doelbewust worden ingezet.
 • Zijn veelal verborgen. We nemen ze niet waar om welke reden dan ook. Of ze worden opzettelijk genegeerd omdat het ons niet past.
 • Worden algemeen aanvaard. Bijvoorbeeld: “We werken al 40 jaar op deze manier en dat is altijd goed gegaan. Dus we hebben geen reden om het nu te gaan veranderen”. “Ik rijd mijn hele leven lang auto en zou het geluid van de ronkende motor niet kunnen missen, dus voor mij geen elektrische auto”.
 • Komen alleen aan het licht in gesprek met de ander die het weet op te merken én de moed heeft ze te ventileren aan degene die ze uitspreekt. En altijd, werkelijk altijd deelt de gesprekspartner iets van de denkbeelden van de ander. Als goede vriend biedt je dan troost omdat het je zelf raakt. De praktisch filosoof biedt toegevoegde waarde door zich te beperken tot aandacht voor het denkproces van zijn klant. En te focussen op correcte denkbeelden.

Dit betekent een vooronderstelling

Intussen wordt de betekenis van vooronderstelling duidelijk. De vooronderstelling is te herkennen in een aanname die aannemelijk klinkt, maar waarvan je kunt voelen dat die niet helemaal klopt.
Een vooronderstelling is een denkbeeld of aanname die vooraf als vaststaand wordt aangenomen en vervolgens als basis wordt gebruikt in de redenering die volgt. Filosofisch gezien dient dat je stelt een basis. Een bewijs of oorzaak. Bij de vooronderstelling ontbreekt dat bewijs. Omdat we niet merken dat de grond onder het denkbeeld mist, zijn we door de wijze waarop het ons gepresenteerd wordt, geneigd de vooronderstelling als waar te beschouwen.   

De vooronderstelling die je niet herkent bij je partner

Als toeschouwer op Speakers Corner kun je zo weglopen.
In dialoog met de werkgever of je partner zou dat nooit zonder consequenties zijn. Het is juist in een dergelijke, meer intensieve, relatie dat je je eigen ideeën of die van de ander niet herkent. In een intensievere relatie ben je meer geneigd je gesprekspartner op zijn woord te vertrouwen. Zou je dat niet doen, dan loop je het gevaar dat het ten koste van je relatie gaat. Aangezien die prijs soms te hoog is, ga je uit van wat je denkt te horen en maak je keuzes op onjuiste gronden, of zelfs op basis van onwaarheden. Vaak met grote consequenties! Gelukkig ken je nu het geheim achter de stelling. En kun je er iets aan doen! 

speakers-corner-dame-vooronderstelling
Dame uit haar vooronderstellingen in Hyde Park's Speakers Corner..

Onderzoek leidt tot AHA-Erlebnis!

Dat vooronderstellingen onze wereld zekerheden bieden over hoe de wereld in elkaar zit, blijkt als je aan zo’n aanname gaat rommelen. Het proces van onderzoeken naar de ware aard van de vooronderstelling maakt de bezitter ervan altijd zenuwachtig. Het voelt als zagen aan de poten van de stoel waar de bezitter van zijn ideeën op zit. En dat voelt niet fijn. In het gesprek inbrengen van vragen die zouden kunnen leiden tot een herwaardering van iemands opvattingen nodigt uit tot introspectie dat wel heel veel oplevert.
Een hoogtepunt wordt bereikt als het resultaat leidt tot een aha-Erlebnis. Een ervaring die iemand omarmt en intense emoties oplevert. Het moment dat iemand in alle uiteinden van het lichaam het leven voelt sprankelen. En niet kortstondig, maar duurzaam. Het geheim ontrafeld!

Loslaten van vooronderstellingen

Ik pleit hier niet voor het elimineren van de aanname die we voor waar houden, alhoewel dat misschien zo lijkt. Dit laatste is trouwens ook een vooronderstelling, maar dat terzijde;). Het is mijn bedoeling de vanzelfsprekendheid waarmee we menen te begrijpen wat iemand zegt, aan het licht komt. Als we beter weten wat iemand werkelijk bedoelt, dan kan zich de poort naar de eigen wijsheid openen.
En daar is het in de filosofische praktijk nou exact om te doen: door het aangaan van een dialoog ophelderen van opvattingen waarbij de waarheid zich aan de klant openbaart.
Welke waarheid dan ook.
Wat levert het zoal op? Onder andere:

 • Je begrijpt jezelf beter
 • Je begrijpt de ander beter
 • Je communicatie met de ander verloopt effectiever

Benieuwd naar je eigen ideeën, gedachten of opvattingen?

Je eigen ideeën, wat je denkt en wat je ergens van vindt, dat doet ertoe. En hoe kun je die beter ontdekken dan met je eigen wijsheid?
Boek daarom nu je eigen gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek!

Speakers Corner and the power of presuppositions
(english version)

Deel dit stuk:

Share on facebook
Delen via Facebook
Share on twitter
Delen via Twitter
Share on whatsapp
Delen via WhatsApp
Share on linkedin
Delen via LinkedIn
Share on email
Delen via Email

Word zelf wijzer MET DENK-WIJZER!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk