Met een geloof of geloofsovertuiging kun je je aansluiten bij een kerkgenootschap. Is het als een religie met overtuiging?

Geloof kan natuurlijk vertrouwen betekenen. Vertrouwen in wat gaat komen. In tegenstelling tot een religieuze overtuiging gaat het bij vertrouwen niet om blind vertrouwen. Vertrouwen in een ander bijvoorbeeld, ontstaat pas als je daarvoor regelmatig bevestiging krijgt door middel van bewijzen die wel of niet objectief waarneembaar zijn.

Handen vol passie en liefde vormen hart in de zon

Passie en muziek

/
  Passie leidt tot boosheid Als er ergens verschil…