goed doen Carolien Borgers right thing

Goed doen, zonder grenzen of er overheen?

We willen graag goed doen

Goed doen, dat vinden we belangrijk. Vooral goed zijn voor ons lief, onze kinderen, maar we doen dat vooral omdat we denken dat echt te willen.
Echter, goed of juist doen voor de een kan slecht voor de ander betekenen. Zo blijkt uit de serie What’s the Right Thing to Do?
Harvard-professor Michael Sandel gaat in debat met 21 internationale deelnemers. Jeroen Woe, Danny Ghosen, Philip Huff, Carolien Borgers en Hajar Alariachi gaan dapper de uitdaging aan om de grenzen van het doen van the right thing te verkennen. Van Dale helpt vast met de betekenis van goed doen: liefdadig zijn en van nut zijn.

Caberetier  weet het even niet.

Vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid

Een voorproefje.
In de eerste aflevering worden die grenzen letterlijk verkend. Want het onderwerp van gesprek is namelijk: immigratie.
Hoe kijken we tegen inkomende landverhuizers aan? We hechten aan onze vrijheid. Dat komt tot uiting in onze drang om te reizen naar andere landen. Buiten ons land. Andere landen en culturen ontmoeten. Dat vinden we interessant, het maakt ons leven boeiend. Contacten met mensen uit vreemde landen verrijken ons leven. En we willen natuurlijk gaan en staan waar wij dat wensen. Dat maakt deel uit van onze vrijheid.
Desalniettemin gaat vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid. Die arme sloeber die in zijn thuisland vermoord dreigt te worden, nemen we barmhartig op in ons land. We bieden de immigrant inburgeringsprogramma’s aan zodat ze onze taal en cultuur kunnen ademen. En met de door ons gewenste aanpassing één van ons kan worden. Is dat goed doen, zonder grenzen of erover heen? Is goed doen juist voor onszelf én de ander?

Naakt en vrij…bij geboorte

Elk mens wordt geboren zonder iets. Daarom is in principe helemaal vrij. Met de opvoeding wordt het kind de regels van onze maatschappij bijgebracht. Waardoor hij bemerkt dat hij al vroeg in zijn vrijheid beperkt is. Zonder paspoort kan hij niet naar het buitenland reizen.
De waarheid is dat hij niet naar het buitenland mag. Immers, hij heeft namelijk toestemming nodig van zijn overheid om zich in een ander land dan het zijne te mogen begeven. Een grens over te mogen gaan.
Hij dient een document te kopen: het paspoort. Nooit zal dit vrij reisbewijs zijn eigendom worden, zo staat uitdrukkelijk op het paspoort vermeld. En bij verlies ervan krijgt hij een boete. Dus, hoe vrij is iemand als hij door iets buiten hemzelf niet mag gaan en staan waar hij wil? Met welke reden anders dan het voldoen aan eisen van de uitgever van het paspoort, zouden we beperkt moeten zijn om te gaan en staan waar we willen? En welk gevolg heeft dat dat voor goed doen of juist handelen?

What’s the Right Thing to Do?

De serie What’s the Right Thing to Do? raakt de essentie van ons bestaan. We hechten aan onze grond, onze afkomst, onze identiteit. En onderscheiden ons van de ander. Maar tegelijkertijd willen we door ons wereldburgerschap met iedereen vriendjes zijn. En dat wringt behoorlijk in deze serie van Human. Maar het wringen gaat behoorlijk verder in de andere uitzendingen die hier te zien zijn.
In de filosofische serie confronteert Michael Sandel de deelnemers met hun eigen morele afwegingen en onderliggende principes. En dat leidt tot een spannende debat! De andere afleveringen gaan over robotisering, privacy, discriminatie en inkomensongelijkheid.  Misschien leidt het wel tot anders denken?

Kijk de uitzendingen en toets je eigen principes. Zijn ze waardevast?

Tip: kijk ook eens hoe millennials van mening veranderen in Change your mind. Ook met Michael Sandel.