Keuze-dokter-goed-fout-onderzoek

Goed of fout bij kanker

Keuze van de dokter: goed of fout?

In het filmpje vertelt een man over het effect dat kanker op hem heeft gehad.
Zijn arts zei hem dat hij zich rigoureus moest laten opereren. Die melding heeft bij de man alle twijfel weggenomen. Toch herinnert hij zich dat na de diagnose endeldarmkanker hij niet zo goed wist wat hij moest kiezen. Maar de arts blijkt heel duidelijk te zijn geweest: het is jouw lichaam en jouw keus.
Is het volgen van het advies van de dokter daarmee een goed of fout?

Kanker + emotie= behandelen?

Kanker leeft. De reacties op mijn vorige artikel over de 10 onjuiste redeneringen rondom kanker zijn werkelijk overweldigend. Bijzonder te constateren is dat de respons niet heel extreem is. Terwijl een ernstige ziekte nogal eens sterke emoties wil oproepen.
Veelal zijn we gewend te reageren in uitersten van goed of fout, gezond of ongezond, juist of onjuist. Zeker wanneer emoties de overhand hebben, lopen we het risico de dingen meer zwart-wit te zien. En dat is menselijk, zeker als je voor een keuze staat tussen behandelen of niet behandelen. Dit lijkt ook een zwart-wit situatie.
Met behandelen bedoel ik alle zorg die geleverd wordt via de dokter, het ziekenhuis, de apotheek, et cetera.
Met niet behandelen ervaar ik dat we behandelingen bedoelen die buiten het reguliere circuit plaatsvinden. Afhankelijk van de perceptie erover, wordt dit onder andere aanvullende of complementaire zorg genoemd. Ook de methode die Sylvia Millecam volgde zou daaronder vallen.
Logischerwijze wordt met niet behandelen ook daadwerkelijk niet behandelen bedoeld.

Keuze voor leven en dood

In hoe maak ik de juiste keuze? schreef ik over levenskeuzes. De man in het filmpje staat ook voor een belangrijke keuze in zijn leven. Bij kanker lijkt het te gaan over een keuze voor leven en dood. En hoe moet je in het woud van de gezondheidszorg, de goedbedoelde adviezen van je omgeving, je eigen opvattingen over leven en dood, nu een keuze maken waarvan je de gevolgen amper kunt overzien?

Kankerzorg is meer dan zorg voor het lichaam

Als kanker leeft dan is het vooral vanwege de emotie die de melding van de ziekte met zich meebrengt. De vele reacties rondom kanker zijn doorspekt van emoties. Boos, bang en bedroefd smeken om je aandacht. De vierde emotie blijheid wordt overheerst door de eerste drie emoties.
Net als in het andere filmpje zie je in dit filmpje hoe een kankerpatiënt onomstotelijk geconfronteerd wordt met vragen over zijn leven.
De zin van zijn bestaan, de kwaliteit van zijn leven. Heb ik goed geleefd? Maar ook: hoe moet het verder met mijn partner of kinderen? Kan ik goed afscheid nemen? Allemaal moeilijke vragen. Maar ook vragen die je doen beseffen dat je nú werkelijk leeft! En daar zit veel hoop in verscholen. Terechte hoop, omdat het de kans geeft te laten zien hoeveel  kanker méér is dan louter een lichamelijk defect. En dat is mooi. Sommigen worden er blij van; deze twee heren laten zien hoe waardevol het is om naar de vragen van hun leven te kijken. Levensvragen.

Elk op hun eigen wijze laten beide filmpjes zien, dat kanker veel meer is dan een lichamelijke aandoening.
Kankerzorg legt de focus bij het verhelpen van die lichamelijk aandoening. Is naar het oordeel van de behandeld arts die behandeling voltooid, dan worden lichaam en geest geacht weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar zoals bij vele ingrijpende voorvallen in het leven van een mens, gaat de geest zich juist dan inspannen om de heftige gebeurtenissen te verwerken.

De juiste keuze?

Terugkomend op de vraag: Kun je nu zeggen dat de man een juiste keuze heeft gemaakt?
Betekent het feit dat hij niet meer ziek is dat hij zijn ziekte heeft overwonnen? Is het handicap van een stoma dan de prijs die logischerwijze betaald dient te worden? Kun je spreken over goed of fout? Uit de video blijkt dat de meneer dat het allemaal genuanceerder ligt. Laat dat nou precies zijn hoe een goed praktisch filosofisch gesprek bedoelt is: zich krijgen op je kwestie. Ontdekken dat keuze’s zich niet alleen laten bepalen door goed of slecht.
Opa is blij zijn kleinkinderen op te zien groeien, dat geeft hem duidelijk veel voldoening. Zijn kleinkinderen op hun beurt kunnen genieten van hun opa.
Als je kijkt naar het resultaat van de behandelingen, dan lijkt hij juist gekozen te hebben, toch?
De vraag is misschien niet beantwoord, maar de filmpjes geven een bijzonder beeld van de vraag…
Check het zelf maar eens.

En goed om te weten: Denk-wijzer is nu landelijk erkend door OOK Wijzer, de verwijsgids van Stichting OOK (Optimale Ondersteuning voor Kanker) voor Rotterdam en omstreken. Landelijke erkenning voor Denk-wijzer is dus fantastisch!

1 antwoord
 1. michel hollander
  michel hollander zegt:

  Tja,
  De keuze die iemand maakt bij dit soort ziektes is inderdaad aan de persoon zelf.
  Het is allang mooi dat er goede oplossingen zijn en dat hoeft niet te betekenen dat je daarna gehandicapt bent. Zie het meer als een hulpmiddel om normaal verder te kunnen in het dagelijks leven.

  Michel

Reacties zijn gesloten.