goede doen Carolien Borgers right thing

Het goede doen, zonder grenzen of er overheen?

Het goede doen; belangrijk?

Het goede doen, dat vinden we belangrijk. Het goede voor ons lief, onze kinderen, maar we doen dat vooral omdat we denken dat echt te willen.
Maar het goede of juiste doen voor de een kan slecht voor de ander betekenen. Zo blijkt uit de serie What’s the Right Thing to Do?
Harvard-professor Michael Sandel gaat in debat met 21 internationale deelnemers. Jeroen Woe, Danny Ghosen, Philip Huff, Carolien Borgers en Hajar Alariachi gaan dapper de uitdaging aan om de grenzen van het doen van the right thing te verkennen.

Caberetier  weet het even niet.

Vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid

Een voorproefje.
In de eerste aflevering worden die grenzen letterlijk verkend. Onderwerp van gesprek is namelijk: immigratie.
Hoe kijken we tegen inkomende landverhuizers aan? We hechten aan onze vrijheid. Dat komt tot uiting in onze drang om te reizen naar andere landen.
Buiten ons land. Andere landen en culturen ontmoeten. Dat vinden we interessant, het maakt ons leven boeiend. Contacten met mensen uit vreemde landen verrijken ons leven. En we willen natuurlijk gaan en staan waar wij dat wensen. Dat maakt deel uit van onze vrijheid.
Maar vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid. Die arme sloeber die in zijn thuisland vermoord dreigt te worden, nemen we barmhartig op in ons land. We bieden de immigrant inburgeringsprogramma’s aan zodat ze onze taal en cultuur kunnen ademen. En met de door ons gewenste aanpassing één van ons kunnen worden. Is dat het goede doen, zonder grenzen of erover heen?

Naakt en vrij…bij geboorte

Elk mens wordt geboren zonder iets. En is daarmee in principe helemaal vrij. Met de opvoeding wordt het kind de regels van onze maatschappij bijgebracht. En bemerkt hij al vroeg dat zijn vrijheid beperkt is. Zonder paspoort kan hij niet naar het buitenland reizen.
De waarheid is dat hij niet naar het buitenland mag. Hij heeft toestemming nodig van zijn overheid om zich in een ander land dan het zijne te mogen begeven. Een grens over te mogen steken.
Hij dient een document te kopen: het paspoort. Nooit zal dit vrij reisbewijs zijn eigendom worden, zo staat uitdrukkelijk op het paspoort vermeld. En bij verlies ervan krijgt hij een boete. Hoe vrij is iemand als hij door iets buiten hemzelf niet mag gaan en staan waar hij wil? Met welke reden anders dan het voldoen aan eisen van de uitgever van het paspoort, zouden we beperkt moeten zijn om te gaan en staan waar we willen?

What’s the Right Thing to Do?

What’s the Right Thing to Do? raakt met de eerste aflevering de essentie van het bestaan. We hechten aan onze grond, onze afkomst, onze identiteit. En onderscheiden ons van de ander. Maar tegelijkertijd willen we door ons wereldburgerschap met iedereen vriendjes zijn. En dat wringt behoorlijk in de eerste uitzending. Maar het wringen gaat behoorlijk verder in de ander uitzendingen die hier te zien zijn.
In de filosofische serie van Human confronteert Michael Sandel de deelnemers met hun eigen morele afwegingen en onderliggende principes. En dat leidt tot een spannende debat! De andere afleveringen gaan over robotisering, privacy, discriminatie en inkomensongelijkheid.  Misschien leidt het wel tot anders denken?

Kijk de uitzendingen en toets je eigen principes. Zijn ze waardevast?