Doorbreek je Impasse. Doorbraak met 6 voordelen!

man-doodlopend-muren-impasse
Gevoel dat je niet verder kunt?

Zit je in een impasse en wil je ervan af?

In een impasse zitten…

Marli Huijer, publieksfilosoof en voormalig Denker des Vaderlands meent dat een praktisch filosoof nodig is om een vastgelopen dialoog weer op gang te brengen.
Het grote voordeel van het inzetten van een praktisch filosoof is dat deze professional geen bevooroordeelde houding heeft. Daardoor worden feiten overzichtelijk gescheiden van emoties.

Heb je het gevoel dat je vastzit? Lijkt het er voor jou op dat jouw moeilijke situatie niet is op te lossen? Ervaar je die als niet veranderbaar, uitzichtloos?

Dat geeft een gevoel van onmacht. Want om een impasse te doorbreken ben je afhankelijk van jezelf en iets of iemand buiten jezelf.

Je wilt je van het vervelende gevoel bevrijden, maar kenmerkend voor je situatie is dat je dat alléén niet lukt.

Elke impasse is altijd te doorbreken. Het vooruitzicht dat er een einde komt aan deze onverkwikkelijke situatie motiveert iedereen om de patstelling te doorbreken. 

Dat vraagt om een haarscherpe analyse en het doorgronden van je lastige toestand. Waar je een expert voor nodig hebt.
Wil je weten hoe je van je lastige parket af komt?

Grijp nu je kans en maak een afspraak voor je eigen gratis en vrijblijvende doorbraaksessie:

Review van een tevreden klant:

Dick H.
Directeur bij Scalda College
(MBO-onderwijs en volwasseneneducatie)
Lees verder
"In een moeizaam traject van arbeidsongeschiktheid en impasse hebben we de ondersteuning van Leo Hollander gevraagd.
Door zijn scherpe analyse weet hij het probleem vanuit de kernoorzaak op te lossen. Daardoor is er voor alle betrokkenen een bevredigende oplossing gevonden.
Zijn interventie gebruik ik als voorbeeld naar collega's en anderen."
review-Denk-Wijzer
Het resultaat van een doorbroken impasse
vrouuw laptop ogen dicht
Laat 'vastzitten' niet duurzaam voelen.

Wat is de betekenis van impasse?

Wil je ook de bevredigende oplossing zoals Dick van Scalda College dat verwoordt?
Eentje waarbij de hele boel uit het slop getrokken wordt en de impasse doorbroken? Zodat je bevrijd wordt van het gevoel op een doodlopende weg te zitten. De schijnbaar onoplosbare situatie is niet de patstelling die het voor jou lijkt…

Impasses ontstaan veelal wanneer feiten op verschillende manier geïnterpreteerd kunnen worden. Als iemand een feit naar het eigen voordeel interpreteert dan is het voor de ander lastiger om de redelijkheid ervan te accepteren. Zoals bij drogredenen.

Impasse betekenis

De betekenis van een impasse is dat je een situatie of toestand op dit moment als onvrijwillige stilstand ervaart. Jij en (doorgaans) de ander vormen een bepaalde relatie met elkaar. Bijvoorbeeld liefdespartners, werkgever-werknemer of zakelijke partners. En in die relatie is een kink in de kabel ontstaan. Er is sprake van een status quo, wat impasse’s synoniem is. Een ander synoniem vinden we terug bij het spel schaken in de vorm van een patstelling. En patstelling betekent dat de speler die aan zet is, geen zet meer kan, maar ook niet schaak staat. Het schaakspel eindigt dan onbeslist.

De betekenis van een impasse wordt door iedereen anders beleefd en is daarmee altijd subjectief.
De stilstand duurt maar voort. Het kan zo allesoverheersend zijn dat het je leven beheerst. Je hebt het gevoel niet voor- of achteruit te kunnen. Je ziet geen redelijk alternatief meer, terwijl het handhaven van de huidige situatie ook geen optie. 

Sommigen ervaren het als een doodlopende weg. Maar een doodlopende weg betekent dat je op dat moment niet verder kunt. Het betekent niet dat je geen opties meer hebt. Er is altijd een andere weg. Het feit dat je die nu niet ziet wil niet zeggen dat je werkelijk geen andere keuze hebt.

Impasse en relatie

Een impasse heeft nooit alleen betrekking op jezelf. Een impasse kan alleen ontstaan in de relatie tussen jou en iets of iemand anders.

In de relatie is de ware positie van een partij te ontdekken en in welke mate die focust op de eigen wensen en behoeftes.

Met bijvoorbeeld je werkgever of werknemer. Of met een ander persoon, je geliefde, kinderen, je buurman of je ouders. Zo’n moeilijke, ogenschijnlijk onoplosbare situatie kan zich dus tussen privépersonen, bedrijven en instellingen voordoen.

Jij en je eigen impasse

Ik noemde het nog niet specifiek, maar een impasse kun je ook ervaren in relatie tot jezelf. Dan ervaar je een intern conflict met jezelf. Je hebt het gevoel dat je vastzit, niet meer verder kunt. Een ander is er niet (direct) bij betrokken. Je zit als het ware in het slop met jezelf.

Bijvoorbeeld, je wilt graag iets: in de liefde, qua werk of iets anders dat je nastrevenswaardig vindt. Maar dat streven zie je niet positief bevredigd in het hier en nu. Terwijl het superbelangrijk voor je is…!

impasse-koppel-zit-tegenover-elkaar-impasse-patstelling
Al zittend tegenover elkaar staan...

Check ook andere services van Denk-Wijzer!

Bevrijd zijn van:

boosheid en verdriet

oplopende frustraties

machteloosheid

belasting uit het verleden

onzekerheid

pijnlijke confrontaties

gepieker en slapeloze nachten

Hoe schadelijk is handhaven van de huidige situatie?

Het handhaven van een in het slop geraakte situatie is vrijwel altijd schadelijk voor beide partijen.
Enerzijds vanwege de gevolgen die het oplevert, anderzijds omdat een lopend proces stokt. Schade die door een patstelling ontstaat beperkt zich vrijwel nooit tot financiële schade, maar levert vaak ook lichamelijke- en mentale gezondheidsschade op. Stress ligt op de loer. Langdurige stress is schadelijk voor lichaam en geest. Het grote probleem is dat de impasse partijen het zicht ontneemt op de gevolgen van het niet onopgeloste probleem.

Maar…! Impasses leveren de mogelijkheid op om belangrijke inzichten op te doen die leiden tot de onherroepelijke oplossing van het probleem!

Weg met de impasse!

twee-vrouwen-blij
Wat in de weg zat, is weg!

Het tegenovergestelde van in een impasse zitten is het gevoel hebben dat je ertoe doet, midden in het leven staat en je je mogelijkheden volledig kunt benutten.
Dat is de situatie die je wilt bereiken, ook al houd je dat nu niet voor mogelijk. Daar waar een bepaalde situatie kan ontstaan, kan die ook weer gewijzigd worden. In mijn professionele ervaring leidt elke situatie tot een oplossing.
Altijd!

Dus de impasse moet en kan doorbroken worden. Handhaven van de patstelling is geen optie. Het is belangrijk de negatieve effecten ervan te doen verdwijnen.

Dat vereist de kundige expertise van een noodzakelijke derde persoon die de impasse kan doorbreken.

Daarom: zet nu de stap om een einde te maken aan deze zo vervelend vastzittende situatie en boek nu je doorbraaksessie.

Bij het spel schaken eindigt een patstelling in remise, in het echte leven is het een onacceptabele, frustrerende, maar vooral oplosbare situatie.

6 Voordelen!

Voordelen van je nieuwe situatie:

      Je…:

  1. bent zelf deel van de oplossing
  2. neemt weer actief deel aan het leven
  3. hebt gelukzalig gevoel over het effect oplossing
  4. staat open voor nieuwe dingen
  5. laat verleden waar het hoort
twee-handen-touwtrekken
Juridisering conflict: winnaars en/of verliezers...?

De rechter lost jouw probleem niet op

Door naar een advocaat of mediator te stappen, ontstaat een juridisering van een conflict. Hiermee wordt de focus gelegd op het genereren van een oplossing die past binnen het juridische systeem. De focus ligt niet op het waarom van je probleem, maar op een formele afhandeling binnen het juridische systeem. Waardoor de kwaliteit van de oplossing altijd te wensen over laat. En om die kwaliteit is het je nu juist te doen! De kwaliteit van de oplossing bepaalt of de last die je ervaart verdwijnt. 

Er bestaat zelfs het niet geringe risico dat de oplossing door jullie beiden niet gedragen wordt. Terwijl de uitkomsten van bemiddeling met een advocaat of mediator leiden doorgaans tot een bevestiging van de rechter.

Dat geen werkelijk antwoord op jouw probleem is.

Doelstelling doorbreken impasse

Als praktisch filosoof onderzoek ik samen met jou en degene waarmee je de impasse hebt. Om tot een voor beider partijen aanvaardbare oplossing te komen. En er geen frustratie overblijft nadat het conflict is opgelost!

De succesvolle manier volgens de praktisch filosofische methode hanteert de volgende doelstellingen:

  1. De impasse doorbreken
  2. Daadwerkelijk wederzijds bereikte overeenstemming bij beide partijen
  3. Te zorgen dat je met een handdruk het proces afsluit

De praktisch filosoof is uitermate bedreven in het blootleggen van de problematiek en het begeleiden van partijen naar een situatie die tot wederzijdse overeenstemming leidt. Zodat ze die overeenstemming kunnen bezegelen met een welgemeende handdruk. Om dát te bereiken, dat voorheen onmogelijk leek.

En dáár maakt Leo Hollander het verschil. Hij combineert zijn talent om de vinger op de zere plek leggen met de praktisch filosofische methode. Met 100% doorbreken van de impasse tot gevolg!
Doorbreek je huidige situatie door vrijblijvend met mij van gedachten te wisselen. Grijp je kans op een beter leven en plan nu je eigen doorbraaksessie met Leo!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk