Millennial heeft een indrukwekkende filosofie!

Inhoud

De zogenaamde generatie Y of gen Y krijgt nogal wat kritiek. Zo zouden millennials jobhoppers zijn, verwend, onzeker. Bovendien doen ze er langer over om volwassen te worden. 
Maar is het correct om te stellen dat ze op betekenis en zingeving jagen…? Wat vind jij? 

Geen generatie hecht zoveel betekenis aan wat belangrijk is in hun leven als deze achterbankgeneratie, zoals ze ook wel worden genoemd. 
Het inzetten van eigen wijsheid werkt bij hen daarom zo fantastisch! Hoe? Dat zal je blijken uit dit artikel.

Video Waarom juist twijfel een millennial helpt!

inhoud

3 Kenmerken van een millennial

Wat is een Millennial, is een vreemde maar vaak gestelde vraag, vind je niet?
Wie iemand is, zou veel logischer zijn, aangezien je dan weet dat het op een persoon slaat.

Enfin, een millennial is een man of vrouw, geboren tussen 1980 en 2000. Ook wel de generatie Einstein genoemd. Op dit moment gaat het in Nederland om meer dan de helft van de werkende bevolking. Alleen al door deze omstandigheid bepalen ze in belangrijke mate het huidige wereldbeeld.

Die beïnvloeding doet gen Y ook door hun consumentengedrag.
Zo hebben ze een voorkeur voor beleving boven bezit. Ze hechten aan optimale mobiliteit, in plaats van aan het bezit van een auto, motor of zelfs fiets. Ontwikkelingen in de maatschappij zoals duurzaamheid, energietransitie, tiny houses, circulaire economie en klimaatverandering worden hoofdzakelijk door generatie Y geïnitieerd en uitgevoerd. Maar wat zijn nu de Millennials kenmerken?
Ik noem je de volgende meest in het oog springende kenmerken! 

1. Curling ouders

Het eerste kenmerk is dat ouders hun kinderen prinselijk behandelden, reden waarom hun ouders zogenaamde curling ouders genoemd worden. Opgevoed met het idee dat het kind alles kan worden of bereiken in de wereld dat het maar wenst; de mogelijkheden lijken grenzeloos.
Deze dertigers en veertigers hechten veel waarde hechten aan vrijheid, zelfontplooiing en ontwikkeling die onbegrensd lijkt. 

Als je maar je best doet, kun je bereiken wat je wilt. Dit maakt dat je leven maakbaar zou zijn. 
De keerzijde van deze ambities is, dat als je je doelstellingen niet haalt, je blijkbaar niet hard genoeg je best hebt gedaan. Het recht je beste versie te worden is dus niet vrijblijvend. Het wordt een verplichting. En dat is een irreële last. Deze generatie heeft hier bovenmatig last van, zo merk ik in toenemende mate in de filosofische praktijk. Het is een behoorlijke uitdaging om irreële doelstellingen te realiseren…

2. Alles uit het leven halen

Het tweede kenmerk is dat al die ambities het streven belichamen om zoveel mogelijk uit het leven te halen wat maar mogelijk is.

Eén of meerdere studies doen, werk doen wat je niet alleen bevrediging geeft, maar vooral waarin je je kunt ontwikkelen kenmerkt gen Y. Werk doen wat je zinvol vindt. Hogerop komen, promotie, meer verantwoordelijkheid. De eigen kansen goed inschatten en als de verwachte professionele ontwikkeling uitblijft, ga je een andere omgeving zoeken waar je wel kunt bereiken wat je nastreeft.

3. Jacht op zingeving

Kenmerk nummer drie is eigenlijk dé filosofie van deze naar betekenis zoekende generatie.
De behoefte ertoe te doen, van betekenis te zijn en zichzelf persoonlijk en professioneel te willen ontwikkelen is bij de Gen Y relatief groot. En daar lijkt door eerdere generaties niet zo bijzonder aan gehecht te worden. Deze energieke, soms stuiterende mens lijkt zichzelf voor een niet-generatiegenoot behoorlijk voorbij te lopen. En probeert de stress te verminderen door te gaan mediteren, aan yoga te doen of festivals te bezoeken. Maar er is een reden waarom de millennial zoveel energie steekt om het leven op alle manieren mogelijk te beleven.

En dat is: zingeving. De achterliggende drijfveer van alle acties tezamen. Eigenlijk resulteert dit in een onbegrensde zoektocht: de hele wereld inclusief alle mogelijkheden die daarbij horen, ligt voor millennials open.

Opmerkelijke video Simon Sinek over Millennials

Download nu gratis jouw waardevolle gids!

De nieuwe Millennialgids voor jou!

Wil je ook meer zicht krijgen op wat jouw generatie kenmerkt? En waarom de kritiek op Millennials vaak onterecht is? Alsof je een hele generatie over één kam kan scheren! Je bent een uniek mens en dat is iets om te koesteren.
Download en lees de millennialgids en profiteer van de 8 waardevolle tips!

Geniet!  

Voor de betekenis die je in je leven zoekt.
millennial-gids-kenmerken-betekenis-filosofie

Download nu je gratis E-book!

Simon Sinek’s kritiek negeert zingeving van generatie Y

De invloedrijke spreker Simon Sinek heeft in bovenstaand filmpje behoorlijke kritiek op de grenzeloze generatie. Check het filmpje, Sinek komt overtuigend over!

Hij gaat echter helemaal voorbij aan wat millennials in alle aspecten van zijn leven zoekt: er betekenis aan geven. Zingeving dus. Alle kritiek die Sinek uit, gaat feitelijk over de weg die gen Y aflegt om impact te maken, om een betekenisvol leven te leiden!
De omstandigheden die Sinek schetst hoe de eigenschappen van millennials zijn ontstaan, zijn qua verklaring best interessant. Maar ze lijken eerder belastend te zijn dan dat je voordeel ermee zou kunnen doen. Sinek lijkt een hele generatie tot slachtoffer te bombarderen. Het zo wezenlijke zoeken naar zingeving dat Generatie Y kenmerkt, gaat deze Amerikaan aan voorbij.

Immers, het verleden kun je niet veranderen, je kunt alleen verandering voor ogen hebben voor je toekomst. Gelukkig is dat laatste mogelijk en buitengewoon zinvol.
De verklaringen die Sinek noemt is de schoorvoetende manifestatie van een generatie die door hun dagelijkse doen en denken uit wil stijgen boven het alledaagse. En daarmee zin wil geven aan het leven.
Uitspraken in de media over millennials worden over het algemeen gedaan door oudere generaties.

Millennials verlangen autonomie en ontwikkeling

Millennials hechten aan autonomie die tot uiting komt in het nastreven van de eigen persoonlijke ontwikkeling. Hij gaat meer een eigen weg die niet altijd past binnen de hiërarchie van een bedrijf. Een hiërarchie die momenteel nog gedomineerd wordt door mensen ouder dan generatie Y.

millennials willen impact maken en betekenis aan hun leven ontlenen!

Maar ook op persoonlijk vlak wil je je ontwikkelen. Je wilt alles uit het leven halen. Opgegroeid met social media wil je zoveel mogelijk betrokken zijn met andere vrienden en hun belevenissen. Dit vraagt om een actie: like, share, commentaar, volgen. En ontvolgen.

Hoge verwachtingen van het leven

De verwachtingen van het leven zijn hoog. Zo hoog, dat ze op gespannen voet staan met je mogelijkheden. Het lichaam is uiteindelijk altijd sterker dan de geest.
Maar achter al je drijfveren zit één gemeenschappelijke noemer: zingeving. Het daadwerkelijk betekenis willen geven aan je leven. Het werk moet betekenisvol zijn, wat je doet in je leven moet ertoe doen.
Je wilt impact maken, voetstappen achterlaten. Meer dan ooit tevoren vertegenwoordig jij de mens die de wereld werkelijk wil verbeteren en dat in actie omzet!

Waarom filosofie de millennial zo past!

De jacht naar nieuwe mogelijkheden, binnen en buiten jezelf in je hang naar zingeving is bij uitstek het terrein van de filosofie.
Het verkennen en onderzoeken van alle hoeken van het leven.
Sprekend over jagen: het is intensief, kost energie, maar levert uiteindelijk energie op. Het biedt je de mogelijkheid wijsheid aan te wenden voor vele uitdagingen die je tegemoet treedt in je leven. En let wel: niet zomaar wijsheid, maar je eigen wijsheid!

vrouw millennial zon 1
Millennial met een zonnige zingeving?

Toch worden relatief veel generatiegenoten getroffen door thuis een burn out of een bore out of zelfs depressie. Als je het bovenstaande hebt gelezen, is dat niet verbazingwekkend.
Anderen kampen met onzekerheden in werk of privé. Weer anderen willen zich persoonlijk of professioneel meer ontwikkelen. Allemaal denken ze na over wie ze werkelijk zijn, wat ze willen in hun leven, waarom dingen in het leven anders lopen dan je van te voren hebt bedacht.

gen y: succesvol zingeving zoeken met eigen wijsheid

Eén ding over de millennial kan ik volledig onderschrijven: het zijn diegenen die, meer dan ooit tevoren, op zoek zijn naar zingeving in hun leven. Ik kan dat onderschrijven omdat zoveel generatiegenoten verrukt zijn over de resultaten die ze bereiken door hun eigen wijsheid aan te boren bij Denk-Wijzer.

Wie niet langer zijn gedrag wil laten bepalen door de ander, realiseert contact met zijn eigen wijsheid.
Daarmee verbeter je je omgeving, de wereld en weet je optimaal waarde en betekenis aan je leven te ontlenen.
Dat zijn drie vliegen in één klapt uitmondend in het realiseren van een zinvol leven! En om dat laatste is het jou precies te doen!

Wil jij ook dat zinvolle leven realiseren?
Maak nu direct kennis voor je stap naar het aanboren van je eigen wijsheid! Want om in contact te komen met je eigen wijsheid moet je bij de praktisch filosoof wezen.

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk