Praktische informatie

Het kennismakingsgesprek

Je hebt interesse om inzicht in je kwestie of probleem te krijgen. Dat is de beste start! En kun je wel wat praktische informatie gebruiken.
Elke reeks van gesprekken, los van de duur, start met een kennismakingsgesprek.

Doel kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek heeft als doel om te weten te komen of praktische filosofie een methode is die voor jou het beste werkt.
Voor het effectief aanboren van je wijsheid is het belangrijk dat ik weet dat je goed op de hoogte bent van de impact van de gesprekken voor jou. 

Gratis en vrijblijvend

Een kennismakingsgesprek verplicht je tot niets en is gratis. Zo kun je beoordelen welke voor-en/of nadelen deze methode voor jou heeft.
Het is verbazingwekkend hoe vaak na een kennismakingsgesprek gezegd wordt: “dit had ik veel eerder moeten doen”.
Dus de kans is behoorlijk groot dat je jezelf tekort doet als je je behoefte om wijzer te worden negeert. Dat zou zonde zijn, vind je niet?
Ik hoop je snel te ontmoeten!

Je kunt door onderstaande knop direct een afspraak maken voor een moment een plaats die jou schikt.

“Achter elke praktische vraag schuilt een zingevingsvraag.”

Gespreksduur

Een individueel filosofisch consult duurt telkens 45 minuten. Precies de juiste tijd om een kwestie optimale aandacht te geven. Doorgaans ervaren klanten het als een intensieve 45 minuten.

Tarief

De kosten zijn per filosofisch consult en naar draagkracht. De tarieven zijn daarmee voor iedereen betaalbaar.
Als je wilt weten welk tarief voor jou van toepassing neem dan contact met mij op.
De kosten worden niet vergoed door zorgverzekering of AWBZ.

Veel werkgevers stimuleren de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun personeel. Dit is veelal bij CAO geregeld. Je kunt bij je werkgever informeren over financiële ondersteuning in je persoonlijke groei of employability.

Locatie van filosofisch consult

In principe vinden de consulten plaats in Breda, Bergen op Zoom, Rotterdam en Antwerpen (allen in het centrum).

Met zakelijke klanten worden afspraken gemaakt waarbij de effectiviteit centraal staat. 

In the video Denk-Wijzer introduction you can Discover and use your wisdom! 

De methode

Om je het beste eindresultaat te garanderen, is het stimuleren van optimaal denkproces van essentieel belang.
Daarom hanteer ik de niet-wetende methode. Als praktisch filosoof neem ik niets zonder meer aan.
Volstrekte onbevooroordeeldheid van je gesprekspartner zorgt ervoor dat wat er werkelijk voor jou toedoet ter tafel komt.

Gedurende de gesprekken blijft dat niet-weten de grondhouding, eentje die rechtstreeks afstamt van de filosoof Socrates. Deze grondhouding, gecombineerd met logisch redeneren en de juiste vragen geven 100% ruimte aan jouw denkproces.

Voor wat jou aan het hart gaat!

Aandacht voor jouw denken betekent niet dat emotie hierbij geen rol speelt. Integendeel, geen mens is ooit naar Denk-Wijzer gekomen vanwege een kwestie die hem koud liet!

Je eigen schrijfsel delen?

Je verwondering delen?

Denk je na over wat je verwondert in het leven?
Schrijf je die ook wel op?
Wellicht om er meer van te begrijpen, te onderzoeken of om erover te filosoferen met anderen. Ik nodig je uit iets te schrijven wat je op mijn site zou kunnen plaatsen. Vanuit je verbazing of verwondering.

Heb je een specifieke mening over wat ik zoal schrijf? Of wil je je eigen gedachtengoed voor het voetlicht brengen? Dan nodig ik je uit je eigen blogpost te schrijven.

Je reactie delen in een blog 

Onze waarneming is gekleurd.
Daarom kun je je visie ook kwijt in één van mijn blogs. Wat ik op mijn site schrijf, blijkt misschien niet altijd zo objectief als ik voor ogen heb. Misschien kun je ideeën opdoen op in mijn blog?

Ik ben heel benieuwd van je te horen!

Privacy

Geheimhouding

Al hetgeen we in de spreekkamer bespreken, blijft daar. Daar waar het thuishoort.
Verzoeken van derden om praktische informatie over je als cliënt, wordt -tenzij je nadrukkelijke daartoe toestemming verleent- niet gehonoreerd.
Jouw privacy is verzekerd.

AVG, GDPR en persoonlijke integriteit

Om afspraken met elkaar te kunnen maken of te wijzigen, is het van belang dat jij en ik over elkaars contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) beschikken.
Om mijn werkzaamheden te kunnen factureren heb ik je e-mail en fysieke adresgegevens nodig.
Zes maanden na het beëindigen van onze laatste contacten, zal ik je gegevens verwijderen.
Aangezien ik meen dat je als klant prijs stelt op de Denk-Wijzernieuwsbrief, zend ik je die nieuwsbrief zo’n 4 keer per jaar. Ten allen tijde kun je je aanmelding daarvoor wijzigen of annuleren.
Los van de AVG- en GDPR- wetgeving hecht ik vooral en bijzonder aan de persoonlijke integriteit. Die is niet aan wijzigende wetgeving onderhevig😉. 

 

Zakelijke klanten

Duur van gesprekken, gesprekspartners, werkvorm, tarieven en locatie worden apart afgesproken.
Welke dienstverlening we ook afspreken, de onderzoekende en bevragende werkwijze staat centraal.

 
praktische-informatie-denk-wijzer
Wijzer worden begint met praktische informatie

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden Denk-Wijzer zijn hier te downloaden.
De algemene voorwaarden zijn op alle werkzaamheden vanuit Denk-Wijzer van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over de voorwaarden? Of wil je meer praktische informatie?
Aarzel niet en bel even met Leo Hollander op 06-55915596.

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk