spoorzone-station-mensen-reizen-ontmoeten- druk-platform-vreemde

Spoorzone, voor Transport én Transitie?

Een station als platform voor de vreemde?

In de stad zijn we altijd omringd door vreemden. We kennen hen niet en dat trekt ons juist aan. Maar het vreemde boezemt ons ook angst in. Als we ons huis verlaten gaan we het onbekende en daarmee het vreemde tegemoet. Op een station is het een komen en gaan van onbekende en daarmee vreemde mensen.
Net als social media is een station als het ware een platform, waar vreemden in-, over-, en uitstappen. Op weg naar het onbekende of juist aankomen uit het onbekende.
Het station vormt daarmee niet alleen een belangrijke schakel op weg naar onze bestemming, maar is ook een platform voor mensen die ‘in real life’ het vreemde ontmoeten.

Verleid worden op een station…

Een station maakt deel uit van de publieke ruimte. Het is een neutraal doorgangsgebied waar vreemden elkaar ontmoeten. Groeperingen met eigen verhalen. Hun verhalen kennen we niet, maar we hebben wel een beeld over hen.
Het beeld over de ander kan veranderen door hun verhalen te horen. Hierdoor kan verbinding ontstaan tussen vreemden. Door verhalen leren we de ander kennen. En blijken verschillen tussen groeperingen minder groot dan we eerst dachten.
Door het in-, over-, of uitstappen op een station heeft iedereen altijd een moment dat hij stilstaat.
Zou het niet mooi zijn als zo’n moment van stilstand waardevol zou zijn?
Verleid te worden en weg te kijken van de smartphone? Hoe spannend is dat? Als voorbeeld: stel je bent in een station en er gebeurt iets wat je totaal niet verwacht…dit gebeurt tot ieders verbazing in Antwerpen Centraal.

Spoorzone, van belang en betekenis?

Station Tilburg Spoorzone

We gaan steeds meer in steden wonen. We willen meer reizen. In de maatschappij heerst een steeds breder draagvlak voor schone lucht. Zelfs de koning rijdt in een elektrische auto. En komt op zijn verjaardag met de trein naar spoorzone Tilburg. Van station naar spoorzone.
Terwijl de winkels in de stadscentra te lijden hebben onder online winkelen, profiteert het station hier juist van.
Stations bieden steeds meer onderdak aan winkels. Andere vervoersvormen zoals gerobotiseerd of zelfrijdend vervoer en drones zal vervoer van mensen en goederen een andere dimensie geven. De spoorzone kan daarmee een platform bieden aan de transitie naar circulaire economie. Zowel fysiek als in verbinding tussen mensen. Twee vliegen in één klap dus. Ook mooi voor de toekomst en daarmee onze kinderen!

Station Breda OV Terminal Koen van Velsen

Breda heeft aan haar nieuwe station wonen en werken toegevoegd. Dit is uniek in Nederland. Maar is het daarmee een levendige spoorzone? Welke betekenis heeft een spoorzone voor ons? Worden we er verleid? Of is dat eigenlijk te spannend?

Cedric Bousché en ik gaan op avontuur op Spoorzone Tilburg. Om belang en betekenis te onderzoeken van een spoorzone. En we gaan niet alleen.
We komen tot héél verrassende ontdekkingen! Wil je helemaal op de hoogte zijn, check dan ook het vervolg!