Waanzinnig je mentale veerkracht vergroten!

Inhoud

Dit artikel gaat over de sublieme kracht tussen jouw natuur en de natuur rondom je. Over het effect ervan op je mentale veerkracht. En vooral over hoe we ons leven kunnen versterken in een wereld die een steeds groter beroep doet op die zo essentiële maar kwetsbare veerkracht. De rijksoverheid erkent dit door te melden het belang van onze mentale gezondheid extra te gaan ondersteunen.

Hoe mentale veerkracht vergroten?

Mentale veerkracht beschermt en herstelt. Het beschermt je tegen lastige ervaringen, negatieve gedachten en helpt je herstellen, terugveren, na een opgelopen deuk in je mentaal welbevinden.
Aandacht geven aan de je omringende natuurlijke omgeving, betekent dat je je mentale veerkracht versterkt. Zodat je gemakkelijker kunt realiseren wat bij je past. En de hordes in je leven gemakkelijker kunt nemen. Mens en natuur gaan samen.

Door je in de natuur te bewegen leven we langer, wordt stress gereduceerd, kunnen we beter lastige ervaringen incasseren en voelen we ons prettiger. Sommigen ervaren er zelfs het opperste geluk, zo zal blijken.
Er is al zoveel wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarom verwijs ik naar deze veelomvattende, mijns inziens betrouwbare informatie van de Wageningen University & Research (WUR).

Onbekende mensen die elkaar tegenkomen in de natuur, groeten elkaar veelal.
Spreek ik iemand op straat aan in de grote stad, dan is een reactie veel terughoudender… Hoe zou dat komen, denk je?

Versterk je veerkracht met de natuur (video)

Wat is de betekenis van natuur?

Om de oorzaken van de effecten van groen te achterhalen is het essentieel te bekijken wat de betekenis is van de natuur.
Natuur is alles op aarde wat niet door de mens is gemaakt: de planten, dieren, bergen, enzovoort, is wat Van Dale Woordenboek zegt.
Natuur is al het organische materiaal dat ons omringt, inclusief het anorganische materiaal, zoals stenen en steenkool. Materiaal dus dat eens organisch was. En inclusief het heelal.
Als je googelt, vind je vaak de betekenis als productiefactor terugkomen: lucht, aarde, grondstoffen. Hier wordt het economisch belang benadrukt.

Natuur is de oorsprong van alle scheppende kracht

Mens en natuur vormen een symbiose. Natuur is het vrije onbebouwde landschap, dat wat rondom de mens is, oorsprong van alle scheppende kracht, volgens De etymologiebank (bron die de oorsprong van taal vastlegt)
Het grappige is dat in deze betekenis we de mens niet beschouwen als deel van de natuur. Hetgeen een denkfout is. De mens is namelijk wel degelijk natuur!

Natuur is buiten onszelf

In het dagelijks leven beschouwen we natuur dus als iets dat buiten onszelf ligt.
Als mens drukken we een prominent stempel op onze natuurlijke omgeving. We lijken onszelf daarmee belangrijk te vinden. Omdat we zelf dus natuur zijn, volgt daar logischerwijze uit dat we natuur belangrijk vinden?

Door de natuur in te gaan keren we terug naar waar we ooit vandaan kwamen toen we de wildernis verlieten om ons in ommuurde steden te vestigen.
De natuur stond tot voor kort voor kwaad en gevaar. Binnen de bubbel van de stad wanen we ons veilig.
Toch herkent iedereen die ik ooit heb ontmoet het verschil tussen hoe je je voelt op het moment dat je het bos ingaat tegenover het moment dat je er weer uitkomt.
Hoe dat komt verklaar ik door de volgende verassende eigenschappen van Moeder natuur.

De aard van Moeder natuur

De aard van natuurschoon is divers en ofschoon we er veelal niet zo op bedacht zijn, hechten we onbewust aan eigenschappen die ons hoofd leeg maken en onze instinctieve beleving aanscherpen:

De natuur is

De natuur is er. Overal. Hier en nu. Ze leeft, is dynamisch. Ze gedraagt zich autonoom en bestaat zonder de mens.
De vrije natuur is, net als wijzelf, onderworpen aan natuurwetten. Het bos, de bergen en de zee, we genieten er wel of niet van. De natuur volgt zijn eigen weg en laat zich niet door het gedrag van mensen beïnvloeden. Beïnvloeding door de mens vindt wel plaats, maar de natuur volgt toch zijn natuurlijke weg. Probeer wat we onkruid noemen maar eens weg te krijgen. En je kunt wel denken dat je met precies bijhouden van je tuin die hetzelfde blijft, maar maak eens foto’s van je tuin door de jaren heen én in de verschillende seizoenen!
Het landschap heeft waarde in zichzelf en is niet afhankelijk van menselijke beoordeling.

Onvervreemdbaar

Wat natuur met je doet zie je terug in ervaringen die je opdoet in de natuur. De beleving van kou, sneeuw en strakke blauwe lucht op je wintersportvakantie. Die ene keer dat er een vos je pad kruiste, of het gevoel van gevaar toen het onweer je in de bergen overviel. De berg die je beklom.
Het zijn unieke ervaringen die jij opdeed. Waarbij je de omstandigheden, met wie je was en wanneer je je herinnert als de dag van gister. Vertel je die ervaringen op een feestje aan anderen, dan zal niemand je ervaring ontkennen of betwijfelen. Je hebt een unieke ervaring beleefd die jij alleen hebt gehad en daardoor niet overdraagbaar is. Een gebeurtenis in de vrije natuur is een onvervreemdbare ervaring hoe episch of juist lieflijk die ook is.

Gebrek aan causaliteit

De natuur laat ons zien dat er dingen gebeuren, zonder dat de reden daarvan voor ons duidelijk is. Elk jaar sterft in de herfst een deel van planten en bloemen af. Om het jaar erop weer terug te verschijnen. Niets zo veranderlijk als het weer. Dit lijkt parallel aan ons eigen leven te lopen: van de wezenlijk belangrijke dingen die in ons leven gebeuren, weten we niet waar het vandaan komt. Wat de oorzaak ervan is. Het verband tussen oorzaak en gevolg ontbreekt.
Heb je verliefdheid, ontslag of een plotselinge gebeurtenis ooit kunnen plannen?

Geen keuzetress

De natuur oordeelt niet. Je wordt misschien getriggert door wat het groen je onthult: en overstekende ree, een plotselinge bui, een regenboog en een mug die je steekt. Maar je wordt niet beoordeeld. Of je stil blijft staan of op je hoofd gaat staan, de natuur geeft je geen waardeoordeel. Het zijn in het bos of aan zee levert je ook geen keuzestress. Integendeel: als je je openstelt voor wat de natuur je allemaal aanbiedt, dan worden al je zintuigen aangesproken, waardoor je ratio even op afstand raakt. En keuzes hoeven dan even niet te worden gemaakt.
Dat resulteert in het effect dat natuurbezoekers beschrijven als ‘je hoofd leegmaken’.

Oneindigheid en tijdloosheid

Natuurschoon verandert net zo goed als dat die hetzelfde blijft. De golven op zee lijken in vorm best op elkaar, toch is geen één exact hetzelfde. De seizoenen oefenen hun invloed uit op bossen, maar het is pas over langere tijd dat een verandering zoals groei, waarneembaar is. En dan nóg wordt een absolute vergelijking pas mogelijk als je over jaren beelden vanuit dezelfde positie met elkaar vergelijkt. Zonder ingrijpen van de mens verandert het buitenleven alleen structureel bij natuurrampen.
De onveranderlijke aanwezigheid van een natuurlijke omgeving heeft een tijdloos en oneindig karakter. Op een eeuwigheid waar we op kunnen terugvallen. Planten, bomen en dieren zijn er altijd. Net als de aarde waarop we lopen en de lucht die we inademen. Dat biedt ons mogelijkheden om ons los te maken van ons alledaags bestaan of zelfs erboven uit te stijgen. Een helicopterview die ons overzicht biedt op ons leven. Perfect voor zelfreflectie!

Het groen waar ik me altijd op heb kunnen verlaten is er al zolang als ik leef. Als ik de geschiedenis raadpleeg, vertelt die mij dat het groen in vergelijkbare verschijningsvormen er vóór mij ook al was. Dat geeft ons geen zekerheid over de toekomst, dat weet ik. Maar gedurende mijn hele leven kon ik elke keer wanneer ik al wat groeit wilde ingaan, die wens verzilveren.

Wat is de betekenis van de natuur voor jou?

mentale-veerkracht-natuur
Alleen al natuur zien versterkt je veerkracht!

Sommigen vinden dat we in de stad geen natuur hebben. In een interview met een student journalistiek vroeg ze me waarom ik wandelingen organiseer in de stad Rotterdam.
“Daar is toch geen natuur te vinden?” Ik pakte de boom beet die we net passeerden: “Kijk, dit is natuur. En de lucht die jij en ik inademen. En het water dat we zien en horen klotsen tegen de kade. En wat denk je van de zon die nu ons beider gezicht verwarmt?”
“Zo heb ik het nog niet bekeken”, reageerde ze lachend.
“Dat is precies de reden waarom ik probeer mensen tot wandelen te bewegen!”

Ieder mens doet zijn eigen unieke ervaringen op. En geeft daar een eigen unieke betekenis aan. Kennelijk meende de studente in eerste instantie dat in de stad geen groen te vinden zou zijn. Voor haar betekent natuur dus iets dat buiten de stedelijke omgeving te vinden is. Dat betekent ook dat wanneer zij doelbewust van de natuur wil genieten, ze ervoor de stad uit zou moeten…
Waarmee de vraag rijst: wat is de betekenis van natuur voor jou?

Wat is jouw natuur?

En hier komt de andere betekenis van natuur om de hoek kijken die de cirkel van het leven rond maakt.
Die van ‘aangeboren aard of gestel; = geaardheid’, aldus Van Dale’s woordenboek.

Dit slaat op de mens zelf, of preciezer: wat maakt wie of wat hij is. Onze aard en karakter. De filosofische hoofdvraag waarop al onze vragen gestoeld zijn: Wie ben ik?

Dit betekent feitelijk dat wanneer je als mens buiten je gewone doen natuurschoon in gaat je eigen natuur tegenkomt.
Vraag het de bergbeklimmer, de solozeiler, de triatlonsporter. Ze zijn allemaal – in extreme mate – zichzelf tegengekomen. Degenen die er voldaan op terugkeken, gingen niet tegen hun eigen natuur in.

Transcendentie, het dagelijkse overstijgen

Je hoeft niet zo extreem je natuur bloot te stellen aan de natuurlijke elementen om je verbonden te voelen met al wat leeft.
Je kunt je alledaagse leven ontstijgen door de vrije natuur in te gaan. Datgene dat de grenzen van de ervaring overschrijdt en je zintuigelijke waarneming te boven gaat.
We streven allemaal naar ervaringen die je dagelijkse leven overstijgen. Het geeft ons leven zin en betekenis. We noemen dat ook wel transcendentie, wat letterlijk overstijgend, buiten het gewone tredend betekent. Elk mens wil van tijd het alledaagse ontstijgen. Het grijze, het grauwe. Een buitengewone, magische ervaring beleven.

Eén met je natuur

Als we dan in een natuurlijke omgeving zijn zonder beoordeeld te worden, die tijdloos en oneindig is, kunnen we ons nietig voelen.
Maar óók dat je deel uitmaakt van die natuur, waarmee je ervaren kunt dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Het universum. Het geeft ons de mogelijkheid om contact te maken met iets groters buiten jezelf. Waaraan jij, net als aan onze maatschappij, een unieke bijdrage levert!

Contact maken met de natuur waar je uit voortkomt geeft je inzicht in je eigen wezen.
Vragen over de zin van je leven, wie je bent, wat je kunt of wilt, komen daarmee in een helder daglicht te staan. Dit versterkt je mentale veerkracht, waardoor je beter weet wat je nodig hebt en geluk beleeft.

Het enige wat je hoeft te doen is een voor jou aangenaam stuk natuur opzoeken en erin opgaan.
Zodat je ontdekt dat de externe dingen buiten jezelf die je gelukkig zouden moeten maken, ver weg staan van je relatie met onze en jouw natuur! Eén zijn met je natuur. Mens en natuur zijn één.

Gebruik je eigen wijsheid!

Jouw wijsheid is, als natuurlijke eigenschap, uniek en onvervreemdbaar. Als het gaat om jouw filosofische vragen, zoals bij liefde, werk en zingeving, dan weet niemand het beter dan jij.
Het enige dat je nodig hebt is zicht krijgen op je wijsheid. Inzicht dat nu nog door je blinde vlek, je opvattingen, of emoties wordt belemmerd.

Wil je net zo succesvol toegang krijgen tot je eigen wijsheid als andere klanten?
Maak dan nu een afspraak voor een kennismaking waar je wijzer van wordt:

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu jouw kennismakingsgesprek!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk