Wat moet ik doen?

Inhoud

We stellen ons allemaal wel eens de vraag: Wat moet ik doen? Wat moet ik kiezen…Ik wil graag het juiste doen, maar hoe doe ik dat?

Wat moet ik doen?

Als het om belangrijke, of lastige vragen gaat, is de vraag gericht op waar je goed aan doet om te doen.
Dat je het goede doet zonder de grenzen van een ander of jezelf over te gaan.
Dus eigenlijk is de vraag die je jezelf stelt niet zozeer wat je moet doen, maar welke keuze goed is.

Dat goed doen, dat vinden we als mens belangrijk. Vooral goed zijn voor ons lief, onze kinderen, onze omgeving. Goed leven dus. Iedereen heeft zijn eigen perceptie over waar je goed aan doet, gebaseerd op je eigen normen en waarden. Laten we niet vergeten dat goed een subjectief woord is, waarover iedereen zijn eigen perceptie heeft.

Echter, goed of juist doen voor de een kan slecht voor de ander betekenen. Dat blijkt uit de serie van Human: What’s the Right Thing to Do? Letterlijk: wat is het juiste ding om te doen?
Harvard-professor Michael Sandel gaat in debat met 21 internationale deelnemers. Jeroen Woe, Danny Ghosen, Philip Huff, Carolien Borgers en Hajar Alariachi gaan dapper de uitdaging aan om de grenzen van goed doen te verkennen.
Allemaal worden ze geconfronteerd met de vraag: Wat moet ik doen?

carolien-borgers-wat-moet-ik-doen
Caroline Borgers wil het goede doen.

Vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid

Hoe kijken we tegen inkomende landverhuizers, migranten, aan?
We hechten aan onze vrijheid. Dat komt tot uiting in onze eigen drang om te reizen naar andere landen. Buiten ons land. Andere landen en culturen ontmoeten. Dat vinden we interessant, het maakt ons leven boeiend. Contacten met mensen uit vreemde landen verrijken ons leven. En we willen natuurlijk gaan en staan waar wij dat wensen. Dat maakt deel uit van onze vrijheid.

Desalniettemin gaat vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid. Die arme sloeber die in zijn thuisland vermoord dreigt te worden, nemen we barmhartig op in ons land. Wat moet ik doen? Ik iemand in nood toch geen hulp weigeren…?
We bieden de immigrant inburgeringsprogramma’s aan zodat ze onze taal en cultuur kunnen ademen. En met de door ons gewenste aanpassing één van ons kan worden. Is dat goed doen, zonder grenzen overheen te gaan, die van jou of van mij? Doen we goed voor onze zelfwaardering of om de ander te helpen?

jeroen woe wat moet doen 1
Cabaretier Jeroen Woe weet het goede te doen

Naakt en vrij…bij geboorte

Elk mens wordt naakt en vrij geboren.
Zonder enige bezitting, zonder mogelijkheden om autonoom te kunnen leven. Door opvoeding leert het kind de regels van onze maatschappij. Om te kunnen functioneren in de maatschappij moet hij rekening houden met de heersende waarden en normen. Op een dag bemerkt hij dat in zijn vrijheid beperkt is. Zo mag hij in principe niet naar een ander land dan waar hij is geboren. Zonder paspoort mag hij niet naar het buitenland reizen.

De waarheid is dat hij niet naar het buitenland mag. Immers, hij heeft namelijk toestemming nodig van zijn overheid om zich in een ander land dan het zijne te mogen begeven. Een grens over te mogen gaan.

Hij dient een document te kopen: het paspoort. Nooit zal dit vrij reisbewijs zijn eigendom worden, zo staat uitdrukkelijk op het paspoort vermeld. En bij verlies ervan krijgt hij een boete. Dus, hoe vrij is iemand als hij door iets buiten hemzelf niet mag gaan en staan waar hij wil? Met welke reden anders dan het voldoen aan eisen van de uitgever van het paspoort, zouden we beperkt moeten zijn om te gaan en staan waar we willen? Zou de beperking van het geboorterecht een effect hebben of we goed kunnen denken over immigranten die in ons land komen wonen?

Wat is goed om te doen?

michael-sandel-right-thing
Michael Sandel: What's the right thing to do?

De serie What’s the Right Thing to Do? raakt de essentie van ons bestaan. Het gaat over wat je vindt dat je moet doen. We hechten aan onze grond, onze afkomst, onze identiteit. En onderscheiden ons van de ander. Maar tegelijkertijd willen we door ons wereldburgerschap met iedereen vriendjes zijn. En dat wringt behoorlijk in deze serie van Human. Maar het wringen gaat behoorlijk verder in de andere uitzendingen die hier te zien zijn.
In de filosofische serie confronteert Michael Sandel de deelnemers met hun eigen morele afwegingen en onderliggende principes. En dat leidt tot een spannende debat! De andere afleveringen gaan over robotisering, privacy, discriminatie en inkomensongelijkheid.  Misschien leidt de vraag ‘Wat moet ik doen? wel tot anders denken?

Kijk de uitzendingen en toets je eigen principes. Zijn ze waardevast?

Wil jij je eigen denken tegen het licht houden? Weten wat te kiezen, wat je moet doen?
Toets je gedachten, twijfels, dilemma’s eens in een ontdekkingssessie!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Word zelf wijzer met Denk-Wijzer!

Plan nu online je afspraak!

Gratis download

5 praktisch filosofische inzichten voor een wijzer (beter) leven!

Denk-Wijzer, de Filosofische Praktijk